545-0260/01 – Teorie firmy a marketing (TEOFM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení chování spotřebitele a firmy a pochopení základních pojmů z oblasti marketingu. Studenti získají teoretické a odborné znalosti z oblasti mikroekonomie a marketingu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními pojmy z teorie firmy a marketingu, tj. teorií chování spotřebitele (rozpočtové omezení, spotřebitelské preference) a teorií firmy (produkční funkce, vztah mezi celkovými, mezními a průměrnými produkčními křivkami, náklady, dokonalá konkurence, monopol, monopolistická konkurence) a marketingem (marketingový výzkum, produkt, distribuce, cena, propagace).

Povinná literatura:

VARIAN, Hal. R. Mikroekonomie : moderní přístup. 1. vyd. Praha :Victoria Publishing, 1995. 643 s. ISBN 80-85865-25-4. JUREČKA, Václav; JÁNOŠÍKOVÁ, Ivana a kol. Mikroekonomie : základní kurs. 1. vyd. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. 299 s. ISBN 80-248-053-8. SOUKUPOVÁ, Jana a kol. Mikroekonomie. 3. dopl. vyd. Praha : Management Press, 2002. 548 s. ISBN 80-7261-061-9. KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Garry. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3. HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada, 1992. 364 s. ISBN 80-85424-83-5. VYSEKALOVÁ, Jitka; KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 246 s. ISBN 80-247-0402-1.

Doporučená literatura:

VYSEKALOVÁ, J.; HRUBALOVÁ, M; GIRGAŠOVÁ, J. Veletrhy a výstavy : efektivní prezentace pro úspěšný prodej. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 159 s. ISBN 80-247-0894-9. VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Reklama : Jak dělat reklamu 2. aktualit. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 182 s. ISBN 978-80-247-2001-2. http://www.compet.cz/, www.rpr.cz, www.marketingovenoviny.cz, http://mam.ihned.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Model trhu s byty: různé způsoby alokace 2. Chování spotřebitele: rozpočtové omezení, spotřebitelské preference, indiferenční křivky, užitek, užitková funkce, výběr spotřebitele, 3. Poptávka spotřebitele: normální a podřadné statky, změny příjmu, důchodově spotřební křivka, Engelova křivka; změna ceny, cenově spotřební křivka, poptávková křivka 4. Cenová elasticita poptávky: způsoby určování elasticity, význam zjišťování elasticity 5. Chování firmy: omezení firmy, výrobní faktory, technologická omezení, výnos z rozsahu, nákladové křivky 6. Nabídka firmy: konkurenční prostředí, nabídka v konkurenčním prostředí 7. Monopol: maximalizace zisku, přirozený monopol, příčiny vzniku monopolu, monopolní chování, cenové diskriminace, monopolistická konkurence 8. Marketing: jeho historický vývoj, základní pojmy, podstata marketingu, systém marketingu 9. Marketingové informace: marketingový informační systém, marketingový výzkum 10. Stadia životnosti výrobku, marketingový mix, segmentace trhu, produkt: klasifikace výrobků, trh spotřebního zboží, kupní chování spotřebitelů, průmyslový trh, kupní chování organizací, služby 11. Distribuce: způsoby distribuce spotřebního a průmyslového zboží 12. Cena produktu: proces stanovení konkrétní ceny (vycházející výlučně z nákladů, ovlivňované rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, ovlivňované konkurenčními tržními podmínkami), faktory ovlivňující tvorbu ceny, řízení cen, přizpůsobivost cen 13. Propagační program firmy: reklama, Etický kodex reklamy, osobní prodej, podpora prodeje 14. Stanovení tržního potenciálu, předvídání v marketingu, organice marketingových činností 15. Trh uhlí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 21  0
                Písemka Písemka 9  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku