545-0261/01 – Bankovnictví (BANK)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti bankovního sektoru, pochopení principu bankovního podnikání a následná aplikace nabytých vědomostí při řešení úloh bankovního typu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Obsahem předmětu jsou informace o bankovním sektoru. Je vysvětlena úloha bank v tržní ekonomice, měnová politika, zásady a cíle bankovního podnikání. Samostatně jsou řešeny bankovní úvěry a půjčky včetně jejich úročení, depozitní bankovní produkty a zprostředkování platebního a zúčtovacího styku.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005. 681 s. ISBN 80-7201-515-X. POLOUČEK, S. et al. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. 480 s. ISBN 978-80-7400-491-9.

Doporučená literatura:

REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vyd. Praha: Management Press, 2012. 423 s. ISBN 978-80-7261-240-6. ŠENKÝŘOVÁ, J. et al. Bankovnictví. Praha: VŠFS, 2010. 253 s. ISBN 978-80-7408-029-6. VAŇEK, M., J. MAGNUSKOVÁ a J. BARTOŇOVÁ. Management osobních financí. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2007. 71 s. ISBN 978-80-248-1625-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční systém - finanční dokumenty, finanční instituce, finanční trhy 2. Regulace finančního systému 3. Funkce a úloha bank v tržní ekonomice 4. Bankovní systém, druhy bank, jejich charakteristika 5. Podstata a cíle měnové politiky, měnové agregáty 6. Přímé a nepřímé nástroje měnové politiky 7. Cíle a zásady bankovního podnikání 8. Zkouška úvěrové způsobilosti dlužníka 9. Úvěrové zajištění, jeho význam 10. Bankovní krátkodobé úvěry a půjčky 11. Bankovní střednědobé a dlouhodobé úvěry 12. Finančně úvěrové obchody bank - faktoring, forfaiting, finanční leasing 13. Bankovní pasivní úvěrové obchody, ochrana a pojištění vkladů 14. Platební styk - formy tuzemského a zahraničního platebního styku

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.