545-0261/02 – Bankovnictví (BANK)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti bankovního sektoru, pochopení principu bankovního podnikání a následná aplikace nabytých vědomostí při řešení úloh bankovního typu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Obsahem předmětu jsou informace o bankovním sektoru. Je vysvětlena úloha bank v tržní ekonomice, měnová politika, zásady a cíle bankovního podnikání. Samostatně jsou řešeny bankovní úvěry a půjčky včetně jejich úročení, depozitní bankovní produkty a zprostředkování platebního a zúčtovacího styku.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005. 681 s. ISBN 80-7201-515-X. POLOUČEK, S. et al. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. 480 s. ISBN 978-80-7400-491-9.

Doporučená literatura:

REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vyd. Praha: Management Press, 2012. 423 s. ISBN 978-80-7261-240-6. ŠENKÝŘOVÁ, J. et al. Bankovnictví. Praha: VŠFS, 2010. 253 s. ISBN 978-80-7408-029-6. VAŇEK, M., J. MAGNUSKOVÁ a J. BARTOŇOVÁ. Management osobních financí. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2007. 71 s. ISBN 978-80-248-1625-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční systém 1.1. Finanční dokumenty, finanční instituce, finanční trhy 1.2. Peněžní a kapitálový trh 1.3. Regulace finančního systému 2. Funkce a úloha bank v tržní ekonomice 2.1. Bankovní systém, druhy bank, jejich charakteristika 2.2. Centrální banka 2.3. Obchodní banky 3. Měnová politika 3.1. Podstata a cíle měnové politiky, měnové agregáty 3.2. Přímé nástroje měnové politiky 3.3. Nepřímé nástroje a jejich vliv na hlavní cíle měnové politiky 4. Cíle a zásady bankovního podnikání 4.1. Bankovní rentabilita, solventnost a likvidita 4.2. Pravidla obezřetného podnikání bank 4.3. Řízení bankovních pasív a aktiv, bankovní rozvaha 4.4. Zkouška úvěrové způsobilosti dlužníka 4.5. Úvěrové zajištění, jeho význam 5. Bankovní krátkodobé úvěry a půjčky 5.1. Charakteristika úvěru kontokorentního, ručitelského, lombardního a malých osobních úvěrů 5.2. Význam a používání směnek v praxi, jejich náležitosti, druhy, převody, směnečný protest 5.3. Směnečné úvěry, charakteristika jednotlivých druhů 6. Bankovní střednědobé a dlouhodobé úvěry 6.1. Emisní půjčka, její vybavení, náležitosti a druhy 6.2. Zprostředkování emisní půjčky bankou, emise státních a komunálních dluhopisů 6.3. Úvěrový úpis (závazková listina), charakteristika a formy zprostředkování 6.4. Hypotékární úvěr, jeho podklady, čerpání a splácení 6.5. Střednědobé a dlouhodobé spotřební úvěry 7. Finančně úvěrové obchody bank 7.1. Faktoring 7.2. Forfaiting 7.3. Finanční leasing 8. Bankovní pasivní úvěrové obchody 8.1. Charakteristika jednotlivých druhů pasívních obchodů : vklady na požádání, termínové vklady, depozitní certifikáty, úsporné vklady, bankovní obligace, úvěry od jiných bank a ústřední banky 8.2. Ochrana a pojištění vkladů 9. Platební styk 9.1. Organizace platebního styku a technika styku banky s klientem, zúčtování mezi bankami 9.2. Formy tuzemského platebního styku - šeky, bankovní převody, úvěrové a platební karty, speciální formy placení 9.3. Formy zahraničního platebního styku, dokumentární platby

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.