545-0261/02 – Banking (BANK)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Bartoňová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Generating theoretical knowledge concerning banking system, understanding banking enterprise and subsequent application to banking solutions.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Terrain work

Summary

Content of this subject is getting of basic information about banking sector. There is described function of banks in market economy, also is described a monetary policy and principles and purposes banking sector. Students will be familiar with interest and bank expences.

Compulsory literature:

CECCHETTI Stephen G. and Kermit L. SCHOENHOLTZ. Money, Banking, and Financial Markets. 3rd ed. New York: MacGraw-Hill, 2011. 673 p. ISBN 978-0-07-122068-2.

Recommended literature:

GREGORIOU, Greg N. The banking crisis handbook. Boca Raton: CRC Press, 2010. 569 p. ISBN 978-1-4398-1853-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Finanční systém 1.1. Finanční dokumenty, finanční instituce, finanční trhy 1.2. Peněžní a kapitálový trh 1.3. Regulace finančního systému 2. Funkce a úloha bank v tržní ekonomice 2.1. Bankovní systém, druhy bank, jejich charakteristika 2.2. Centrální banka 2.3. Obchodní banky 3. Měnová politika 3.1. Podstata a cíle měnové politiky, měnové agregáty 3.2. Přímé nástroje měnové politiky 3.3. Nepřímé nástroje a jejich vliv na hlavní cíle měnové politiky 4. Cíle a zásady bankovního podnikání 4.1. Bankovní rentabilita, solventnost a likvidita 4.2. Pravidla obezřetného podnikání bank 4.3. Řízení bankovních pasív a aktiv, bankovní rozvaha 4.4. Zkouška úvěrové způsobilosti dlužníka 4.5. Úvěrové zajištění, jeho význam 5. Bankovní krátkodobé úvěry a půjčky 5.1. Charakteristika úvěru kontokorentního, ručitelského, lombardního a malých osobních úvěrů 5.2. Význam a používání směnek v praxi, jejich náležitosti, druhy, převody, směnečný protest 5.3. Směnečné úvěry, charakteristika jednotlivých druhů 6. Bankovní střednědobé a dlouhodobé úvěry 6.1. Emisní půjčka, její vybavení, náležitosti a druhy 6.2. Zprostředkování emisní půjčky bankou, emise státních a komunálních dluhopisů 6.3. Úvěrový úpis (závazková listina), charakteristika a formy zprostředkování 6.4. Hypotékární úvěr, jeho podklady, čerpání a splácení 6.5. Střednědobé a dlouhodobé spotřební úvěry 7. Finančně úvěrové obchody bank 7.1. Faktoring 7.2. Forfaiting 7.3. Finanční leasing 8. Bankovní pasivní úvěrové obchody 8.1. Charakteristika jednotlivých druhů pasívních obchodů : vklady na požádání, termínové vklady, depozitní certifikáty, úsporné vklady, bankovní obligace, úvěry od jiných bank a ústřední banky 8.2. Ochrana a pojištění vkladů 9. Platební styk 9.1. Organizace platebního styku a technika styku banky s klientem, zúčtování mezi bankami 9.2. Formy tuzemského platebního styku - šeky, bankovní převody, úvěrové a platební karty, speciální formy placení 9.3. Formy zahraničního platebního styku, dokumentární platby

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.