545-0275/01 – Tvorba a užití systémů norem (TUSN)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se se základními pojmy z oblasti technicko-hospodářských norem a normování spotřeby času.

Vyučovací metody

Anotace

1. Základní pojmy z oblasti technických norem 2. Základní pojmy z oblasti technicko-hospodářských norem, význam THN pro podnik. Normy spotřeby surovin a materiálů,energie,kapacitní normy,normy jakosti,normy zásob atd. 3. Základní pojmy z oblasti normování práce, význam pracovních norem pro podnik Časové studie pracovních činností - snímky pracovního dne, snímky operace apod.

Povinná literatura:

ZELENKA A., Racionalizace výroby, Praha : ČVUT, 2004, 132 s. ISBN 80-01-02870-4. KRÁL M., Metody a techniky užité v ergonomii, Praha : VÚBP, 2002, 154 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické normy-definice,význam,obecné rozdělení 2. Právní úprava technické normalizace,tvorba,vydávání a platnost ČSN,rozdělení 3. Formální úprava a vyhledávání ČSN 4. Evropské normy a český trh 5. Technicko-hospodářské normy-definice,význam,obecné rozdělení 6. Charakteristiky výrobních procesů-jejich rozlišení dle různých hledisek 7. Normy spotřeby surovin a materiálů 8. Normy spotřeby energie a paliva 9. Normy využití výrobních zařízení (kapacitní normy) 10.Normy jakosti 11.Normy zásob 12.Normování práce-význam, pracovní normy a jejich členění 13.Výkonové normy-norma času,norma množství a jejich vzájemný vztah 14.Rozbor pracovní náplně operací a jeho zásady 15.Druhy spotřeby času pracovníka při rozborech pracovních operací 16.Druhy spotřeby času pracovníka při rozborech pracovního dne 17.Druhy spotřeby času výrobního zařízení 18.Měření spotřeby času -pracovní snímky,postup při snímkování,vlastní měření 19.Hodnověrnost měření spotřeby času 20.Volba přípustné výběrové chyby průměru a stanovení nutného počtu snímků 21.Vyhodnocení snímků pro účely rozboru organizace práce 22.Vyhodnocení snímků pro normativní účely 23.Přehled normativů používaných k výpočtu normy času 24.Postupy tvorby prvotních normativů času práce 25.Stanovení normativů času na oddech, přirozené potřeby a jídelní přestávku 26.Stanovení a způsoby vytváření odvozených normativů času 27.Rozborové metody stanovení normy času 28.Sumární metody stanovení normy času

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku