545-0276/02 – Prognostika a strategie podniku (PaSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poznání a aplikace základních prognostických metod

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předvídání a rozhodovací proces. Základní pojmy prognostické činnosti, třídění prognóz. Prognostické metody : metody analogie, metody založené na informacích expertů, metody extrapolace, metody založené na systémovém přístupu. Aplikace prognostických metod v podnikové praxi. Prognózy v oblasti surovinových zdrojů. Prognóza jako základ strategických rozhodnutí.

Povinná literatura:

DVOŘÁČEK, J. Prognostika. Skriptum. Most : RSVV Most, 1996. 92 s. DVOŘÁČEK, J. Forecasting. Syllabus. Ostrava : VŠB-TUO, 2007. 43 s. ŠMÍDA, F. Strategie v podnikové praxi. 1. vyd. Praha : Profesional Publishing, 2003. 219 s. ISBN 80-86419-41-X.

Doporučená literatura:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - předvídání a rozhodovací proces. 2. Úloha předvídání - úroveň vládních orgánů, úroveň firmy. 3. Základní pojmy prognostické činnosti - pojem prognózy, časový horizont prognózy, verifikace prognózy, pravděpodobnost prognózy, vývoj prognostické činnosti. 4. Třídění prognóz - třídění podle postupu prognózování, podle délky časového období, podle předmětu prognózy. 5. Prognostické metody - možné způsoby klasifikace. 5.1. Metody založené na analogii - analogie biologického růstu, analogie historická. 5.2. Metody založené na informacích expertů - dotazník, metoda delfská, brainstorming. 5.3. Metody založené na extrapolaci - grafická a numerická extrapolace. 5.4. Metody založené na systémovém přístupu - metoda morfologická, metoda křížových interakcí. 6. Aplikace extrapolačních metod v podnikové praxi. 6.1. Diferenční odhady trendové čáry. 6.2. Přímé odhady trendové čáry. 7. Prognózy v oblasti surovinových zdrojů. 8. Prognóza jako východisko strategických rozhodnutí - pojem strategie, základní typy podnikových strategií, prognózy a strategické rozhodnutí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 34  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 33  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku