545-0277/02 – Účetní systémy (US)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Petr Bora, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
RUC55 Ing. Hana Růčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje na potřebu organizace a řízení podnikového účetnictví Předmět přináší shrnutí podstatných informací, nástrojů, postupů a praktických poznatků, které je nutno vzít v úvahu při projektování, resp. organizování podnikového účetnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na potřebu organizace a řízení podnikového účetnictví (ať již finančního nebo manažerského), což je oblast mimořádně významná pro efektivní fungování každého podniku. Vychází z předpokladu, že má-li účetnictví správně, průkazně, kvalitně a zároveň i efektivně plnit své základní funkce (zejména funkci informační), je nezbytné zaměřit se nejen na využívání účetních (ekonomických) informací, ale i aktivně přistupovat k řízení procesu tvorby těchto informací. Předmět přináší shrnutí podstatných informací, nástrojů, postupů a praktických poznatků, které je nutno vzít v úvahu při projektování, resp. organizování podnikového účetnictví. Téma organizace účetních agend zabývá podnikovým účetnictvím jako určitým systémem (vymezení pojetí podnikového účetnictví a jeho organizace a charakterizace účetního systém podniku z hlediska jeho prvků, účetních předpokladů, zásad a požadavků a organizačních a ekonomických vztahů v podniku). Navazující části se zabývají problematikou řízení účetních agend (jednotlivých typů účetních činností), vybraných typů účetních procesů a metodikou jejich převedení do podoby účetní dokumentace. Jde vlastně o činnosti a procesy, které se nejvýznamněji podílejí na realizaci základních funkcí podnikového účetnictví. Závěr se zabývá tématy, která nejsou v účetně orientované odborné literatuře příliš frekventovaná, a to způsoby prezentace účetních informací (reportingem) - součástí je proto je soubor různých možností prezentace účetních informací a výklad praktických postupů při sestavování různých typů ekonomických zpráv - a postupy při renovaci účetního systému v závislosti na vývojové fázi podniku.

Povinná literatura:

LANDA Martin. Organizace účetních agend ve firmě. Management Press : Praha, 2005. 162s. ISBN 80-7261-123-2. RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 6. aktualizované vyd. Anag, 2006. DOLEŽELOVÁ, Marcela. Daňová evidence 2006. Computer Press : Brno, 2006. 110 s. 80-251-0912-7. AUDIT, Horwath Notia. Podvojné účetnictví 2005. Grada Publishing : Praha 2005. 232 s. 80-247-0878-7. BLECHOVÁ, Beata; JANOUŠKOVÁ, Jana; BARTECZOVÁ, Ivana. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 2005. Grada Publishing. Praha 2005. 144 s. 80-247-1032-3. Zákon o účetnictví

Doporučená literatura:

Strouhal, Jiří a kol. Účetnictví 2012. 1. Vydání. Brno : BizBooks : Brno, 2012. 759 s. ISBN 978-80-265-0008-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Daňová evidence (DE): osoby, které vedou DE, charakteristika DE, deník příjmů a výdajů, peněžní deník, zapisování příjmů a výdajů, průběžné položky, evidence majetku a závazků, kniha pohledávek a závazků 2) Základní pojmy účetnictví: zákon o účetnictví, české účetní standardy (ČÚS), účetní jednotky, účetní doklady, majetek podniku 3) Podvojné účetnictví: účtová osnova, souvztažnost a podvojnost, obratová předvaha 4) Účtování o dlouhodobém majetku: pořizování, odpisování, vyřazování 5) Účtování o zásobách: základní způsoby 6) Finanční účty: hotovosti a ceniny, bankovní účty, peníze na cestě, krátkodobý finanční majetek 7) Zúčtovací vztahy: mzdy, daně 8) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 9) Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Písemka Písemka 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.