545-0277/02 – Book-keeping Systems (US)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorIng. Petr Bora, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
RUC55 Ing. Hana Růčková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course focuses on the need for organization and management of corporate accounting subject gives a summary of essential information, tools, processes and practical knowledge, which must be taken into account in the design, respectively organization business accounts.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the course is to make students familiar with keeping tax records (earlier single entry bookkeeping) from the beginning of entrepreneurial activity to the preparation of tax return and the following calculation of entrepreneur's tax obligation. The aim of the subject is to inform the students with the possibilities of the leading of the accountancy in the more simple and fully scope. The students will solve the accounting operations incl. mutual connexions in the individual account classes. In the end of the teaching the students will be informed about the finally account.

Compulsory literature:

SAMUELSON, Paul, A.; NORDHAUS, William, D.Economics. 18th ed. Mc Graw Hill Higher Education, 2005. 776 pp. ISBN 0-07-287205-5.

Recommended literature:

PIPER, Mike. Accounting made simple : accounting explained in 100 pages or less. Simple - Subjects, : Chicago 2010, 100s. ISBN 978-0-9814542-2-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Daňová evidence (DE): osoby, které vedou DE, charakteristika DE, deník příjmů a výdajů, peněžní deník, zapisování příjmů a výdajů, průběžné položky, evidence majetku a závazků, kniha pohledávek a závazků 2) Základní pojmy účetnictví: zákon o účetnictví, české účetní standardy (ČÚS), účetní jednotky, účetní doklady, majetek podniku 3) Podvojné účetnictví: účtová osnova, souvztažnost a podvojnost, obratová předvaha 4) Účtování o dlouhodobém majetku: pořizování, odpisování, vyřazování 5) Účtování o zásobách: základní způsoby 6) Finanční účty: hotovosti a ceniny, bankovní účty, peníze na cestě, krátkodobý finanční majetek 7) Zúčtovací vztahy: mzdy, daně 8) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 9) Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Written exam Written test 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 33  0 3
                Oral Oral examination 34  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.