545-0279/05 – Financni systémy (FS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Jana Magnusková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Magnusková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti veřejných financí, fungování daňového systému a následná aplikace nabytých vědomostí při řešení úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je seznámit studenty s oblastí veřejných financí - s veřejným sektorem, rozpočtovou soustavou, státním rozpočtem, místními rozpočty aj. Dále bude objasněna oblast sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daňová politika, včetně jednotlivých typů daní v ČR.

Povinná literatura:

PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha : ASPI, 2008. 3. vyd. 712 s. ISBN 978-807357-351-5. LAJTKEPOVÁ, Eva. Veřejné finance. Brno : CERM, 2007. 151 s. ISBN 80-7204-495-8. Daňové zákony

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy - tržní a vládní selhání, veřejné statky, veřejný sektor, veřejná správa 2. Význam a funkce veřejných financí, veřejné rozpočty. 3. Fiskální federalizmus – centralizovaný, decentralizovaný a kombinovaný model. 4. Rozpočtová soustava v České republice. Rozpočet Evropské unie. 5. Státní rozpočet – význam a funkce, rozpočtový proces, příjmy a výdaje státního rozpočtu. 6. Rozpočtový deficit, jeho příčiny a důsledky, vznik veřejného dluhu. Možnosti financování deficitu. 7. Místní (územní) rozpočty – rozpočty obcí a rozpočty krajů. 8. Systém sociálního zabezpečení – sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální péče a sociální služby. 9. Systém zdravotního pojištění. 10.Daňová politika státu – základní pojmy, daňové principy, druhy daní. 11.Daň z přidané hodnoty. 12.Daně spotřební. 13.Daně ekologické. 14.Daň z příjmů fyzických osob a právnických osob. 15.Daň silniční. 16.Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. 17.Daň z nemovitosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku