545-0291/01 – Information Technology Application in Economic Practice I. (AVT I)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits7
Subject guarantorRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+4
Part-time Credit and Examination 10+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Generating knowledge concerning modern working processes in Microsoft Office, application to written outputs of research, simple economic analysis with spread sheet and and results presentation with PowerPoint.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject concerns modern working processes in Microsoft Office and their application to written outputs of research, presentation and economic analysis with spreadsheet.

Compulsory literature:

BUCKI, Lisa et al. Learning Microsoft Office 2010. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0135108383

Recommended literature:

SHELLY Gary and Misty VERMAAT. Microsoft Office 2010: Introductory. Andover: Cengage Learning, 2010.ISBN 9781439078389.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Uživatelské počítačové systémy v praxi podnikatelských subjektů 2. OS Windows, úvod, možnosti využití ve firmě 3. Práce s texty v hospodářské praxi, zásady zpracování, prostředky DTP 4. Další funkce MS Word, hromadná korespondence, použití prvků z databází (př. využití ve firmě pro vystavování faktur a jejich rozesílání) 5. Práce s tabulkami, grafické úpravy, grafy (vývoj nákladů, produktivity práce, vhodné způsoby grafické prezentace), psaní vzorců v textu 6. Síťový operační systém Nowell NetWare, elektronická pošta P Mail, její využití pro korespondenci a v oběhu dokladů 7. Jak fungují počítače, podstata práce počítače a jeho hlavních částí, počítačové vybavení odpovídající potřebám podniku (firmy) 8. Jak fungují počítačové sítě, počítačová síť v podniku (ve firmě) 9. Světová počítačová síť Internet, principy činnosti 10. Programové prostředky pro přístup do Internetu a jejich využití v praxi. Získávání ekonomických údajů z Internetu, jejich další zpracování 11. GIS, GPS, GSM 12. Sálové počítače MainFrame jejich přednosti a využití v hospodářské praxi podniků 13. Tabulkový procesor MS Excel, jeho využití v hospodářské praxi (grafika, úpravy grafů, analýza trendů) 14. Metody regresní a korelační analýzy v programových prostředcích, jejich využití v hospodářské praxi podniků (korelace mezi vybaveností DHM a produktivitou práce, vztah hloubky dobývání a náklady důlních podniků) 15. Programy pro prezentaci, MS Powerpoint 16. Nové technologie (hardware) PC 17. Viry, druhy virů, antivirové prostředky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 13  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner