545-0291/03 – Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi I. (AVT I)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí pokročilých pracovních postupů v programech Microsoft Office, aplikace při tvorbě textových výstupů z odborných prací, používat tabulkový procesor při jednoduchých ekonomických analýzách,vytvořit prezentaci výsledků v PowerPointu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí pokročilých pracovních postupů v programech Microsoft Office a aplikaci těchto znalostí při tvorbě textových výstupů z odborných prací, tvorbě prezentací a provádění ekonomických analýz prostřednictvím tabulkového procesoru.

Povinná literatura:

PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Word 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. ISBN: 978-80-251-3033-9. BARILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. ISBN: 978-80-251-3031-5. ANDRÝSKOVÁ, Jana. Microsoft PowerPoint 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. ISBN: 978-80-251-3076-6.

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů. Microsoft Office 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3222-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Uživatelské počítačové systémy v praxi podnikatelských subjektů 2. OS Windows, úvod, možnosti využití ve firmě 3. Práce s texty v hospodářské praxi, zásady zpracování, prostředky DTP 4. Další funkce MS Word, hromadná korespondence, použití prvků z databází (př. využití ve firmě pro vystavování faktur a jejich rozesílání) 5. Práce s tabulkami, grafické úpravy, grafy (vývoj nákladů, produktivity práce, vhodné způsoby grafické prezentace), psaní vzorců v textu 6. Síťový operační systém Nowell NetWare, elektronická pošta P Mail, její využití pro korespondenci a v oběhu dokladů 7. Jak fungují počítače, podstata práce počítače a jeho hlavních částí, počítačové vybavení odpovídající potřebám podniku (firmy) 8. Jak fungují počítačové sítě, počítačová síť v podniku (ve firmě) 9. Světová počítačová síť Internet, principy činnosti 10. Programové prostředky pro přístup do Internetu a jejich využití v praxi. Získávání ekonomických údajů z Internetu, jejich další zpracování 11. GIS, GPS, GSM 12. Sálové počítače MainFrame jejich přednosti a využití v hospodářské praxi podniků 13. Tabulkový procesor MS Excel, jeho využití v hospodářské praxi (grafika, úpravy grafů, analýza trendů) 14. Metody regresní a korelační analýzy v programových prostředcích, jejich využití v hospodářské praxi podniků (korelace mezi vybaveností DHM a produktivitou práce, vztah hloubky dobývání a náklady důlních podniků) 15. Programy pro prezentaci, MS Powerpoint 16. Nové technologie (hardware) PC 17. Viry, druhy virů, antivirové prostředky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Projekt Projekt 13  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku