545-0292/01 – Metody racionalizace práce (MRP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se se základními metodami a postupy racionalizace v průmyslovém podniku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty s významem racionalizačních činností a s hlavními oblastmi racionalizace v podnicích. Dále je objasněn postup při zpracování racionalizačních projektů, pozornost je věnována i problematice časových a pohybových studií pracovních činností. Studenti získají také základní poznatky z oblasti ergonomie.

Povinná literatura:

[1] DOLANSKÝ, Václav; MĚKOTA, Vladimír; NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1 vydání. Praha : Grada Publishing, 1996. s. 376. ISBN 80-7169-287-9. [2] FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. [3] HENDL, Jan. Kvantitativní výzkum : Základní teorie, metody a aplikace. Druhé, aktualizované vydání. Praha : Portal, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4. [4] NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 184 s. ISBN 80-247-0392-0. [5] TIDD, Joe; BESSANT, John; PAVITT, Keith. Řízení inovací : Zavádění technologických, tržních a organizačních změn. 1. vydání. Brno : Computer Press, a. s., 2007. 549 s. ISBN 978-80-251-1466-7.

Doporučená literatura:

[1] VODÁČEK, Leo; VODÁČKOVÁ, Olga. Management : teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha : Management Press, 2001. 314 s. ISBN 80-7261-041-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy racionalizace 2. Výrobní proces a jeho racionalizace 3. Analýza výrobního programu 4. Analýza pracovní síly a pracovního prostředí (základy ergonomie) 5. Organiazace a náplň práce útvarů TPV 6. Manipulace s materiálem 7. Analýza podnikového procesu 8. Racionalizace v oblasti zásobování a skladování 9. Postup při zpracování racionalizačních projektů 10.Etapy pracovního plánu 11.Metody pohybových studií 12.Mikropohybové studie 13.Metody časových studií 14.Snímek operace, snímek pracovního dne

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku