545-0293/02 – Systémy cen (SysC)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopit systémy kalkulací, význam tříděná nákladů v praxi a proces cenotvorby. Studenti si osvojí teoretické znalosti a odborné dovednosti z oblasti kalkulace nákladů, rozpočtování a analýzy nákladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními pojmy z oblasti cen, analýzou nákladů, kalkulacemi, typy kalkulačních vzorců, kalkulačními metodami a kalkulační technikami (např. kalkulace dělením, kalkulace přirážková, kalkulace variabilních nákladů, standardní kalkulace). Obsahem předmětu je i rozpočet nákladů, bod zvratu, cenová politika.

Povinná literatura:

1. DUCHOŇ, Bedřich. [i]Inženýrská ekonomika.[/i]1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-807179-763-0. 2. HRADECKÝ, Mojmír; LANČA, Jiří; ŠIŠKA, Ladislav. [i]Manažerské účetnictví.[/i] 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3. 3. KEŘOVSKÝ, Miroslav. [i]Ekonomie pro strategické řízení.[/i] Teorie pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. 184 s. ISBN 80-7179-885-1. 4. POPESKO, Boris; PAPADAKI, Šárka. [i]Moderní metody řízení nákladů. Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení.[/i] 2. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 264 s. ISBN 978-80-247-5773-5. 5. ŠOLJAKOVÁ, Libuše; FIBÍROVÁ, Jana. [i]Reporting.[/i] 3 rozšířené a aktualizované vydání. 3 vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-2759-2. 6. Zákon č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526.

Doporučená literatura:

1. Lazar, Jaromír. [i]Manažerské účetnictví a controlling.[/i] 1. vydání. Praha: Grada, 2012. 280 s. ISBN 978-80-247-4133-8. 2.MACÍK. K. [i]Jak kalkulovat podnikové náklady.[/i] 1. vydání. Ostrava: Montanex, 1994. ISBN 80-85-780-16-X. 3.SYNEK, Miloslav a kol. [i]Manažerská ekonomika.[/i] 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cena, funkce ceny v tržní ekonomice, zákon o cenách. 2. Vztah nákladů, ceny a účetnictví; nákladové, manažerské a finanční účetnictví. 3. Náklady, výdaje, příjmy, výnosy; různé způsoby a význam členění nákladů. 4. Kalkulace nákladů výkonů: kalkulace, základní pojmy, základní prvky kalkulace, typy kalkulačních vzorců, kalkulační techniky a kalkulační metody. 5. Kalkulační techniky: kalkulace dělením, kalkulace přirážková, kalkulace s použitím hodinových paušálů, kalkulace s využitím nákladových modelů, dynamická kalkulace, „X“ diagramy 6. Kalkulace neabsorpční, analýza bodu zvratu 7. Kalkulační metody: kalkulace prostá, zakázková, vícestupňová, sdružených výkonů 8. Plánování a rozpočtování: základní pojmy a vztahy, krátkodobé rozpočtování, 9. Rozpočtování režijních nákladů, dlouhodobé a střednědobé rozpočty 10. Metoda standardních nákladů 11. Vnitropodnikové ceny 12. Typy rozhodovacích úloh 13. Cenová rozhodování 14. Controlling

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku