545-0293/03 – Systémy cen (SysC)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopit systémy kalkulací, význam tříděná nákladů v praxi a proces cenotvorby. Studenti si osvojí teoretické znalosti a odborné dovednosti z oblasti kalkulace nákladů, rozpočtování a analýzy nákladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními pojmy z oblasti cen, analýzou nákladů, kalkulacemi, typy kalkulačních vzorců, kalkulačními metodami a kalkulační technikami (např. kalkulace dělením, kalkulace přirážková, kalkulace variabilních nákladů, standardní kalkulace). Obsahem předmětu je i rozpočet nákladů, bod zvratu, cenová politika.

Povinná literatura:

1. DUCHOŇ, Bedřich. [i]Inženýrská ekonomika.[/i]1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-807179-763-0. 2. HRADECKÝ, Mojmír; LANČA, Jiří; ŠIŠKA, Ladislav. [i]Manažerské účetnictví.[/i] 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3. 3. KEŘOVSKÝ, Miroslav. [i]Ekonomie pro strategické řízení.[/i] Teorie pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. 184 s. ISBN 80-7179-885-1. 4. POPESKO, Boris; PAPADAKI, Šárka. [i]Moderní metody řízení nákladů. Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení.[/i] 2. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 264 s. ISBN 978-80-247-5773-5. 5. ŠOLJAKOVÁ, Libuše; FIBÍROVÁ, Jana. [i]Reporting.[/i] 3 rozšířené a aktualizované vydání. 3 vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-2759-2. 6. Zákon č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526.

Doporučená literatura:

1. Lazar, Jaromír. [i]Manažerské účetnictví a controlling.[/i] 1. vydání. Praha: Grada, 2012. 280 s. ISBN 978-80-247-4133-8. 2.MACÍK. K. [i]Jak kalkulovat podnikové náklady.[/i] 1. vydání. Ostrava: Montanex, 1994. ISBN 80-85-780-16-X. 3.SYNEK, Miloslav a kol. [i]Manažerská ekonomika.[/i] 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány semestrálním projektem, zápočtovými úkoly a písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Průběžná příprava do hodin cvičení. Aktivní účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cena, funkce ceny v tržní ekonomice, zákon o cenách. 2. Vztah nákladů, ceny a účetnictví; nákladové, manažerské a finanční účetnictví. 3. Náklady, výdaje, příjmy, výnosy; různé způsoby a význam členění nákladů. 4. Kalkulace nákladů výkonů: kalkulace, základní pojmy, základní prvky kalkulace, typy kalkulačních vzorců, kalkulační techniky a kalkulační metody. 5. Kalkulační techniky: kalkulace dělením, kalkulace přirážková, kalkulace s použitím hodinových paušálů, kalkulace s využitím nákladových modelů, dynamická kalkulace, „X“ diagramy 6. Kalkulace neabsorpční, analýza bodu zvratu 7. Kalkulační metody: kalkulace prostá, zakázková, vícestupňová, sdružených výkonů 8. Plánování a rozpočtování: základní pojmy a vztahy, krátkodobé rozpočtování, 9. Rozpočtování režijních nákladů, dlouhodobé a střednědobé rozpočty 10. Metoda standardních nákladů 11. Vnitropodnikové ceny 12. Typy rozhodovacích úloh 13. Cenová rozhodování 14. Controlling

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 1
                Zápočtový semestrální projekt Semestrální projekt 20  11 1
                Zápočtové úkoly Jiný typ úlohy 13  6 1
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku