545-0298/01 – Finance a účetnictví (FaU)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Růčková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
RUC55 Ing. Hana Růčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit studenty s hospodářskou politikou státu, veřejnými financemi a rozpočtovou soustavou ČR. Druhá část předmětu je zaměřena na základy účetnictví, na daňový systém ČR včetně jednotlivých druhů daní a dále na daňovou evidenci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V úvodu předmětu jsou studenti seznámeni s hospodářskou politikou státu, veřejnými financemi a rozpočtovou soustavou ČR. Předmět se dále zaměřuje na základy účetnictví, daňový systém ČR včetně jednotlivých druhů daní a na daňovou evidenci.

Povinná literatura:

LANDA, Martin. Základy účetnictví. Praha: KEY Publishing s.r.o., 2008, 254 s. ISBN 978-80-87071-86-1. ÚZ daňových zákonů DOLEŽALOVÁ, Marcela. Daňová evidence. Brno: Computer Press, 2004. 99 s. ISBN: 80-251-0047-2. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2005: praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005. 216 s. ISBN 80-247-1232-6. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2004. Praha: Grada Publishing, 2004. 144 s. ISBN: 80-247-0829-9. HAKALOVÁ, Jana; PŠENKOVÁ, Yvetta. Daňová evidence podnikatelů. VŠB-TU Ostrava, EkF, 2006. 102 s. ISBN 80-248-1064-6.

Doporučená literatura:

PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 642 s. ISBN 978-80-7357-698-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Daň z přidané hodnoty 2. Spotřební daň 3. Daň z příjmů 4. Daň silniční 5. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti 6. Daň z nemovitostí 7. Ekologické daně 8. Základní charakteristika daňové evidence 9.Evidence příjmů a výdajů 10.Zapisování příjmů a výdajů do deníku 11.Vybrané daňové a nedaňové výdaje 12.Knihy daňové evidence 13.Daň z příjmu fyzických osob 14.Sestavení daňového přiznání

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.