545-0298/03 – Finance a účetnictví (FaU)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit studenty s hospodářskou politikou státu, veřejnými financemi a rozpočtovou soustavou ČR. Druhá část předmětu je zaměřena na základy účetnictví, na daňový systém ČR včetně jednotlivých druhů daní a dále na daňovou evidenci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V úvodu předmětu jsou studenti seznámeni s hospodářskou politikou státu, veřejnými financemi a rozpočtovou soustavou ČR. Předmět se dále zaměřuje na základy účetnictví, daňový systém ČR včetně jednotlivých druhů daní a na daňovou evidenci.

Povinná literatura:

LANDA, Martin. Základy účetnictví. Praha: KEY Publishing s.r.o., 2008, 254 s. ISBN 978-80-87071-86-1. ÚZ daňových zákonů DOLEŽALOVÁ, Marcela. Daňová evidence. Brno: Computer Press, 2004. 99 s. ISBN: 80-251-0047-2. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2005: praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005. 216 s. ISBN 80-247-1232-6. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2004. Praha: Grada Publishing, 2004. 144 s. ISBN: 80-247-0829-9. HAKALOVÁ, Jana; PŠENKOVÁ, Yvetta. Daňová evidence podnikatelů. VŠB-TU Ostrava, EkF, 2006. 102 s. ISBN 80-248-1064-6.

Doporučená literatura:

PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 642 s. ISBN 978-80-7357-698-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, prezentací a ústní/písemnou zkouškou.

E-learning

Pro další komunikaci se studenty nad rámec prezenční výuky je používán e-learningový systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace jak mezi vyučujícím a studenty, tak mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hospodářská politika státu (její historie a vývoj) 2. Mikroekonomické a makroekonomické subjekty, základní makroek. agregáty 3. Veřejné finance a veřejný sektor 4. Soustava veřejných rozpočtů, vztah podniku a veřejných rozpočtů 5. Rozpočet ČR 6. Rozpočtová politika a rozpočet EU 7. Daň a její konstrukce 8. Daňový systém ČR 9. Daň z přidané hodnoty, princip, význam, legislativa 10. Daně z příjmů fyzických a právnických osob 11. Nepřímé daně selektivní ze spotřeby 12. Majetkové daně 13. Účetnictví – zásady vedení účetnictví a legislativa 14. Daňová evidence - zásady vedení daňové evidence a legislativa

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1990/1991 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: přednášky nepovinné, cvičení povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku