545-0302/02 – Řízení jakosti (RizJak)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Otokar Krajník, CSc.Garant verze předmětuIng. Otokar Krajník, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 8+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

aaaa

Vyučovací metody

Anotace

Základní pojmy v oblasti řízení jakosti, normy ISO 9000 - 9004, postup při zavádění systému řízení jakosti, metodika analýzy a zdokonalování procesů, lidský činitel při zajišťování jakosti. Využití statistických metod při analýze a zdokonalování procesů.

Povinná literatura:

Macurová, P.: Řízení jakosti, VŠB-TUO, Ostrava, 1992 Marhoulová, D.: Japonské systémy řízení, Svoboda, Praha, 1989 Normy ISO 9000 - 9004, ISO 8402 Noskievičová, D.: Statistické metody v řízení jakosti, VŠB-TUO, Ostrava, 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy v oblasti řízení jakosti. 1.1. Pojem, charakteristika a ovlivňující faktory jakosti. 1.2. Vývoj přístupů a tendence v řízení jakosti. 1.3. Systémový přístup k řízení jakosti. 1.4. Mimopodnikové faktory ovlivňující systém řízení jakosti. 2. Pojetí a východiska norem ISO 9000-9004. 2.1. Norma ISO 9000-9003. 2.2. Norma ISO 9004. 3. Postup a etapy při zavádění systému řízení jakosti. 3.1. Ekonomické efekty systému řízení jakosti. 3.2. Náklady výrobce spojené s jakostí. 3.3. Strategie jakosti. 3.4. Odpovědnost za jakost. 3.5. Informační systém o jakosti. 3.6. Lidský činitel při zajišťování jakosti. 3.7. Jakost a projektování výrobků a procesů. 4. Metodika analýzy a zdokonalování procesů, obecné principy. 4.1. Proměnlivost jevů. 4.2. Histogramy. 4.3. Paretová analýza. 4.4. Diagram příčin a následků. 4.5. Regulační diagramy. 4.6. Metoda Quality journal.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku