545-0302/02 – Quality Control (RizJak)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantorIng. Otokar Krajník, CSc.Subject version guarantorIng. Otokar Krajník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 8+0
Part-time Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaaa

Teaching methods

Summary

Základní pojmy v oblasti řízení jakosti, normy ISO 9000 - 9004, postup při zavádění systému řízení jakosti, metodika analýzy a zdokonalování procesů, lidský činitel při zajišťování jakosti. Využití statistických metod při analýze a zdokonalování procesů.

Compulsory literature:

Macurová, P.: Řízení jakosti, VŠB-TUO, Ostrava, 1992 Marhoulová, D.: Japonské systémy řízení, Svoboda, Praha, 1989 Normy ISO 9000 - 9004, ISO 8402 Noskievičová, D.: Statistické metody v řízení jakosti, VŠB-TUO, Ostrava, 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy v oblasti řízení jakosti. 1.1. Pojem, charakteristika a ovlivňující faktory jakosti. 1.2. Vývoj přístupů a tendence v řízení jakosti. 1.3. Systémový přístup k řízení jakosti. 1.4. Mimopodnikové faktory ovlivňující systém řízení jakosti. 2. Pojetí a východiska norem ISO 9000-9004. 2.1. Norma ISO 9000-9003. 2.2. Norma ISO 9004. 3. Postup a etapy při zavádění systému řízení jakosti. 3.1. Ekonomické efekty systému řízení jakosti. 3.2. Náklady výrobce spojené s jakostí. 3.3. Strategie jakosti. 3.4. Odpovědnost za jakost. 3.5. Informační systém o jakosti. 3.6. Lidský činitel při zajišťování jakosti. 3.7. Jakost a projektování výrobků a procesů. 4. Metodika analýzy a zdokonalování procesů, obecné principy. 4.1. Proměnlivost jevů. 4.2. Histogramy. 4.3. Paretová analýza. 4.4. Diagram příčin a následků. 4.5. Regulační diagramy. 4.6. Metoda Quality journal.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Optional study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.