545-0303/07 – Obchodní systémy (ObS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
LAZ30 doc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
RUC55 Ing. Hana Růčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení obchodních systémů. Studenti získají teoretické a odborné znalosti z oblasti obchodu, logistiky obchodu, ekonomiky a řízení obchodu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Povinná literatura:

CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. PRAŽSKÁ, Lenka a Jiří JINDRA. Obchodní podnikání: retail management. 2. přeprac. vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, 2007. 155 s. ISBN 978-80-247-1479-0.

Doporučená literatura:

BOČEK, M., D. JESENSKÝ a D. KROFIÁNOVÁ. POP - in-store komunikace v praxi: trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009. 215 s. ISBN 978-80-247-2840-7. ČERVENÝ, R., A. HANZELKOVÁ, M. KEŘKOVSKÝ a F. NĚMEČEK. Strategie nákupu. Praha: C.H.Beck, 2013. 155 s. ISBN 978-80-7400-414-8. FILIPOVÁ, Alena. Umění prodávat. 3. dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3511-5. LEŠINGROVÁ, Romana. Jak budovat obchod. Uherské Hradiště: Lešingrová Romana, 2006, 68 s. ISBN 80-903808-3-2. STEHLÍK, Antonín a Josef KAPOUN. Logistika pro manažery. Praha: Ekopress, 2008, 266 s. ISBN 978-80-86929-37-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracují projekt dle zadání pedagoga a jejich znalosti budou průběžně prověřovány kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuálně dle pokynů pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obchod a obchodní systémy 2. Vývojové trendy v obchodě 3. Chování spotřebitele 4. Cena v obchodě a metody jejího výzkumu 5. Vstup firmy na zahraniční trhy 6. Informační systémy obchodní firmy 7. Řízení lidských zdrojů 8. Logistické řízení pohybu zboží 9. Technologie obchodního provozu 10. Statistické a dynamické prvky maloobchodního provozu 11. Profilace a lokalizace jednotek maloobchodu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.