545-0305/01 – Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi II. (AVTII)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu mají znalost základních pojmů z informačních systémů, přehled o kategoriích podnikových informačních systémů, znalost prostředků Business intelligence a možnosti jejich využití pro analýzu a prezentaci podnikových dat, znalost použití elektronického podpisu a datových schránek, základy právních aspektů používání software, znalost základů projektové řízení v IT/ICT, znalost principů a metodik řízení podnikové informatiky, znalost trendů v internetových technologiích či technologiích identifikace a možnostech jejich využití v podnikové praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá deskripcí, aplikací, bezpečnosti a efektivností informačních systémů a technologií.

Povinná literatura:

1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. Praha:Grada, 2009, 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1. 2. ROSMAN, P. BUŘITA, L. Informatika pro ekonomy a manažery. Skriptum UTB. Zlín: UTB ve Zlíně, 2012, 188 s. 4. upravené a dopl. vydání. ISBN 978-80-7454-228-2. 3. TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN: 80-247-2728-5 4. DANEL, R.: Informační systémy. Skripta Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava 2013. ISBN: 978-80-248-3051-3, [online]. Dostupné na www: .

Doporučená literatura:

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy. 3. aktualizované vyd. Praha: Grada, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4307-3. SODOMKA, P., KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. Brno: Computer Press, 2010, 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi - další možnosti. 2. Zásady pro psaní publikací, diplomových prací 3. Hlavní zásady zpracování textů pro DTP 4. Grafika v textových dokumentech 5. MS Excel, využití dalších funkcí pro rozbory a rozhodování ve firmě. 6. Zpracování výběrových sestav pro potřeby vedení firmy. 7. Metody síťové analýzy v řídící a hospodářské praxi důlních podniků. 8. Software pro vrcholové řízení : EIS (Executive Information System). 9. Data Warehouse 10. Systémy pro řízení větších podniků, systém SAP 11. Analýza kapitálových trhů prostředky výpočetní techniky: Meta Stock. 12. Znalostní databáze a prostředky pro práci s nimi, využití při přípravě strategických rozhodnutí. 13. Softwarové balíky využívané pro pracovní skupiny. 14. Systém IBM AS/400, systémy ISeries 15. Právní otázky vedení dokumentace 16. Dálkové ovládání účtů a bankovních operací 17. Elektronické obchodování (e-business) 18. Tchajwan a jeho postavení ve výrobě komponentů PC 19. Servery a jejich postavení v počítačových sítích 20. Firewal a jeho funkce v počítačových sítích 21. Informační válka v počítačových sítích, hackeři 22. Publikování na WWW stránkách, tvorba WWW stránek 23. Strategie vyhledávání v Internetu 24. IP verze 4 a 6 25. Vysokorychlostní Internet, data v mobilních sítích 25. Elektronický podpis

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0 3
                Projekt Projekt 18  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.