545-0305/02 – Application of Computers in Business Practice II (AVTII)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Igor Černý, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students have knowledge the fundamental concepts of information systems, a list of categories of corporate information systems, basics of Business intelligence and their use for the analysis and presentation of business data, usage of electronic signature and data boxes, basic legal aspects of the application software, basic knowledge of project management of IT / ICT, knowledge of the principles and methodologies of ICT management, knowledge of trends in internet technology, identification technology and possibilities of their use in business practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject deals with description, application,safety and effectiveness of information systems a technologies.

Compulsory literature:

syllabus, user manuals, professional articles in computer magazines

Recommended literature:

professional articles in computer magazines

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi - další možnosti. 2. Zásady pro psaní publikací, diplomových prací 3. Hlavní zásady zpracování textů pro DTP (texty pro knižní zpracování) 4. Grafika v textových dokumentech 5. MS Excel, využití dalších funkcí pro rozbory a rozhodování ve firmě. 6. Zpracování výběrových sestav pro potřeby vedení firmy. 7. Metody síťové analýzy v řídící a hospodářské praxi důlních podniků. 8. Software pro vrcholové řízení : EIS (Executive Information System). 9. Data Warehouse 10. Systémy pro řízení větších podniků, systém SAP 11. Analýza kapitálových trhů prostředky výpočetní techniky: Meta Stock. 12. Znalostní databáze a prostředky pro práci s nimi, využití při přípravě strategických rozhodnutí. 13. Softwarové balíky využívané pro pracovní skupiny. 14. Systém IBM AS/400, systémy ISeries 15. Právní otázky vedení dokumentace 16. Dálkové ovládání účtů a bankovních operací 17. Elektronické obchodování (e-business) 18. Tchajwan a jeho postavení ve výrobě komponentů PC 19. Servery a jejich postavení v počítačových sítích 20. Firewal a jeho funkce v počítačových sítích 21. Informační válka v počítačových sítích, hackeři 22. Publikování na WWW stránkách, tvorba WWW stránek 23. Strategie vyhledávání v Internetu 24. IP verze 4 a 6 25. Vysoko rychlostní Internet, data v mobilních sítích 25. Elektronický podpis

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 15  0 3
                Project Project 18  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 33  0 3
                Oral Oral examination 34  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.