545-0306/04 – Učetnictví (Ucto)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Jaromír LazarGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUC55 Ing. Hana Růčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s vedením účetnictví od zahájení podnikatelské činnosti až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele. Dále pak možnosti vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s vedením účetnictví, a to od zahájení podnikatelské činnosti až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele. Dále je cílem předmětu seznámit studenty s možnostmi vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu. Studenti budou řešit účetní operace včetně vzájemných souvislostí v jednotlivých účtových třídách. V závěru výuky se studenti seznámí se sestavením účetní závěrky.

Povinná literatura:

RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 6. aktualizované vyd. Anag, 2006. AUDIT, Horawth Notia. Podvojné účetnictví 2005. Grada Publishing . Praha 2005. 232 s. 80-247-0878-7. BLECHOVÁ, Beata; JANOUŠKOVÁ, Jana; BARTECZOVÁ, Ivana. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 2005. Grada Publishing . Praha 2005. 144 s. 80-247-1032-3. DOLEŽELOVÁ, Marcela. Daňová evidence 2006. Computer Press : Brno, 2006. 110 s. 80-251-0912-7. Zákon o účetnictví

Doporučená literatura:

Předmět se zaměřuje na způsob zachycení jednotlivých typů obchodních operací, způsob jejich transformace do podoby účetních výkazů a způsob tvorby vnitřních ekonomických informací (ve vztahu k výkonům nebo útvarům) jen okrajově. Jde zejména o pochopení účetního systému jako celku, který je součástí podnikového informačního systému.Cílem předmětu je seznámit studenty s vedením účetnictví, a to od zahájení podnikatelské činnosti až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele. Dále je cílem předmětu seznámit studenty s možnostmi vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu. Studenti budou řešit účetní operace včetně vzájemných souvislostí v jednotlivých účtových třídách. V závěru výuky se studenti seznámí se sestavením účetní závěrky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základní pojmy účetnictví : zákon o účetnictví, účetní jednotky, účetní doklady, majetek podniku 2) Daňová evidence (DE): osoby, které vedou DE, charakteristika DE, deník příjmů a výdajů, peněžní deník, zapisování příjmů a výdajů, průběžné položky, evidence majetku a závazků, kniha pohledávek a závazků 3) Podvojné účetnictví: účtová osnova, souvztažnost a podvojnost, obratová předvaha 4) Účtování o dlouhodobém majetku: pořizování, odpisování, vyřazování 5) Účtování o zásobách: základní způsoby 6) Finanční účty: hotovosti a ceniny, bankovní účty, peníze na cestě, krátkodobý finanční majetek 7) Zúčtovací vztahy: mzdy, daně 8) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 9) Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku