545-0310/01 – Zpracování dat v GIS ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Data a jejich zdroje. Kvalita dat. Zdroje chyb. Údržba a analýzy grafických dat. Údržba a analýzy atributových dat. Geokódování a adresace. Klasifikační operace. Překryvné operace, postupy mapové algebry. Multikriteriální rozhodování. Analýzy okolí. Analýza spojitosti. Zobrazování dat a výsledků zpracování.

Povinná literatura:

Aronoff, Stanley: Geographic Information Systems: A Management Perspective, Ottawa, WDL Publicatios, 1989. Fotheringham S., Rogerson P. (editors): Spatial Analysis and GIS. Taylor&Francis Ltd 1994, 281 stran. Horák, J.: Zpracování dat v GIS I, skripta pro PGS, VŠB Ostrava 1995 Horák, J.: Zpracování dat v GIS II, skripta pro PGS, VŠB Ostrava 1996 Kolář, Jan: Geografické informační systémy, ČVUT Praha 1997. Tuček, Ján: Geografické informační systémy, ComputerPress 1998. Yue-Hong Chou: Exploring Spatial Analysis in Geographic Information systems. Onword Press 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1, Data a jejich zdroje, základní rozdělení. Vstup dat. Digitalizace, skenování. 2, Veřejně dostupná digitální data. 3, Kvalita dat. 4, Zdroje chyb. Neurčitost při zpracování dat. 5, Rozdělení analytických funkcí. Údržba a analýzy grafické složky dat. Geometrické transformace, 6, Skládání, mozaikování, editace grafických dat, generalizace linií. 7, Údržba a analýzy atributových dat. Využití SŘBD. Principy a postupy geokódování (adresace). 8, Rozdělení společných analýz grafické a atributové složky dat. Operace výběru. Klasifikace. Výpočtové funkce. 9, Překryvné operace, postupy mapové algebry. 10, Multikriteriální ocenění. Víceúčelové ocenění. 11, Analýzy okolí - analýza vybrané oblasti, linie nebo body v polygonech. Charakteristiky liniových a plošných tvarů. 12, Analýzy okolí - topografické funkce, Thiessenovy polygony, trend, interpolace, generování izolinií. 13, Analýza spojitosti - měření spojitých objektů, analýza blízkosti, síťové analýzy, analýza šíření. 14, Analýza spojitosti - analýza toku, analýza viditelnosti, perspektivní pohledy. 15, Výstupní formátování. Principy tvorby kartografických výstupů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku