545-0310/01 – Dinata processing GIS ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 15+15

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1, Data a jejich zdroje, základní rozdělení. Vstup dat. Digitalizace, skenování. 2, Veřejně dostupná digitální data. 3, Kvalita dat. 4, Zdroje chyb. Neurčitost při zpracování dat. 5, Rozdělení analytických funkcí. Údržba a analýzy grafické složky dat. Geometrické transformace, 6, Skládání, mozaikování, editace grafických dat, generalizace linií. 7, Údržba a analýzy atributových dat. Využití SŘBD. Principy a postupy geokódování (adresace). 8, Rozdělení společných analýz grafické a atributové složky dat. Operace výběru. Klasifikace. Výpočtové funkce. 9, Překryvné operace, postupy mapové algebry. 10, Multikriteriální ocenění. Víceúčelové ocenění. 11, Analýzy okolí - analýza vybrané oblasti, linie nebo body v polygonech. Charakteristiky liniových a plošných tvarů. 12, Analýzy okolí - topografické funkce, Thiessenovy polygony, trend, interpolace, generování izolinií. 13, Analýza spojitosti - měření spojitých objektů, analýza blízkosti, síťové analýzy, analýza šíření. 14, Analýza spojitosti - analýza toku, analýza viditelnosti, perspektivní pohledy. 15, Výstupní formátování. Principy tvorby kartografických výstupů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner