545-0313/05 – Teorie systémů a řízení (TSŘ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity8
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
GOT75 Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
OTT007 Ing. Lukáš Otte, Ph.D.
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí ucelené informace o podstatě systémového myšlení, systémových vědách a jejich základních postulátech. Naučí se kategorizovat systémy s ohledem na jejich strukturu a vlastnosti a pochopit jejich dynamické chování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se soustřeďuje na základní pojmy Teorie systémů, seznamuje s klíčovými postupy při identifikaci systémů. Dále se zabývá dynamickým chováním systémů a simulací tohoto chování prostřednictvím modelů. Taktéž se věnuje problematice řízení technických systémů.

Povinná literatura:

PRIGOGINE, I.; STENGERSOVÁ, I. Řád z chaosu: nový dialog člověka s přírodou, Praha. Mladá fronta, 2001, 316 s. ISBN 80-204-0910-6. VLČEK, J. Systémové inženýrství, Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999, 291 s. ISBN80-01-01905-5. BURÝ,A. Teorie systémů a řízení, VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007, 79 stran, ISBN 978-80-248-1602-9 NISE, Norman S. Control systems engineering. 6th ed. Hoboken, NJ: Wiley, c2011. ISBN 978-0470547564.

Doporučená literatura:

VEVERKA, B. Teorie systémů a kybernetika, Praha : skripta České vysoké učení technické, 1989 dotisk, 154 s. VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006. ISBN 80-248-1068-9. BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2. MEADOWS, D.H; MEADOWS, D.L.; RANDERS, J. Beyond the limits: global collapse or a sustainable future, London : Earthscan, 1992, 300 s. ISBN 1-85383-130-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika základních pojmů z teorie systémů ( systém, podsystém, prvek systému, vazba systému na podstatné okolí, vstupy a výstupy systému, podnět, odezva, stav systému. 2. Účelovost a cílovost systému. 3. Struktura a chování systému. 4. Klasifikace systémů. 5. Formy prezentace systémů ( grafy, matice, aj.). 6. Matematické modely a jejich klasifikace. 7. Charakteristika základních pojmů z teorie řízení ( kybernetika, technická kybernetika, řízení, automatické řízení, automatizované řízení,informace, informační podsystém, automatizované řídicí systémy). 8. Kybernetický model řízení. 9. Automatické řízení logického typu. 10.Elementární logické funkce a jejich formy prezentace. Úplný soubor logických funkcí. 11.Úplné normální formy logických funkcí. 12.Booleova algebra. 13.Graficko – početní minimalizační metoda Karnaughovy mapy. 14.Struktury logických sítí tvořenými universálními prvky. 15.Kombinační logické obvody. 16.Automatická regulace. 17.Vlastnosti typových, elementárních dynamických prvků regulačních obvodů a jejich klasifikace. 18.Typy spojitých regulátorů a jejich dynamické charakteristiky. 19.Algebra blokových schémat systémů regulačních obvodů. 20.Přesnost řízení a regulace. 21.Stabilita regulačního obvodu. 22.Kvalita regulace. 23.Technické prostředky automatického řízení. 24.Počítačové systémy. 25.Faktory racionalizace výrobních procesů uplatňováním komplexní automatizace, informačních systémů a systémů automatizovaného řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Písemka Písemka 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku