545-0317/01 – Software for remote sensing ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2
Combined Credit 10+20

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Digitální obrazová data. Vstup dat a datové konverze. 2. Geometrické korekce obrazu, typy deformací a jejich odstraňování. Radiometrické korekce, příčiny a možnost úpravy obrazu. 3. Zvýraznění obrazu (roztažení, vyrovnání histogramu, barevné zvýraznění, hranová detekce, hlavní a obecné komponenty. 4. Zvýraznění obrazu (vegetační indexy - typy, způsoby výpočtu). 5. Klasifikace řízená a neřízená. 6. Druhy klasifikací. Úpravy po klasifikaci. 7. Interpretace obrazu. Aplikace DPZ.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner