545-0319/01 – Inženýrské sítě (InS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými typy inženýrských sítí. Studenti získají znalosti o jejich základních charakteristikách, vlastnostech, návrhu, provozování a řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy inženýrských sítí. Základem je popis obecných vlastností sítí vůbec na sítě - rozvody, potrubní, kabelové- elektrické a sítě odpadní - kanalizace. Od popisu vlastností prvků sítě se přechází ke vlastnostem sítě jako celku a k vlastnostem zdrojů. Význam zdrojů pro napojení sítě je zaměřen a návrh výkonů zdroje a možnost jeho regulace. Ve třetí části je pozornost zaměřena na ukládání sítí do země nebo jejich vedení na povrchu, v kolektorech v budovach, na překonání překážek a na konstrukční prvky sítí.

Povinná literatura:

http://homen.vsb.cz/~let08/inzenyrske_site/ Strakoš,V.: Dispečerské řízení dolu. Skripta VŠB,1995

Doporučená literatura:

Městské inženýrství. (1) / Petr Šrytr a kolektiv. - Vyd. 1.. - Praha : Academia, 1998 - 434 s. : il. ISBN 80-200-0663-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Inženýrské sítě a jejich význam ( zdroj, síť, spotřeba) 2. Obecný charakter IS ( rozvodné, svodné, kombinované) 3. Konstrukční prvky potrubních sítí 4. Konstrukční prvky el. sítí 5. Obecné rovnice pro proudění v IS a jejich aplikace na konkrétní sítě 6. Význam a konstrukce kolektorů 7. Výpočet rozdělení proudu ve větvích sítě 8. Výpočet průřezu větví IS ( metoda CPM) 9. Výpočet tloušťky stěny potrubí 10. Ztráty v rozvodu IS 11. Údržba IS 12. Obecný charakter el. sítě 13. „Zdroje“ pro IS, pracovní charakteristika a možnosti regulace 14. Účinnost zdrojů – ( příčiny a význam) 15. Výpočet výkonu motoru „zdroje“ 16. Čerpadla a čerpací stanice ( princip, charakteristiky) 17. Kompresory a kompresorové stanice ( princi, charakteristiky) 18. Ventilátory ( princip, charakteristiky) 19. Kotelny – výroba a rozvod tepla 20. Výměníkové stanice 21. Paralelní a sériová práce agregátů 22. Řízení a regulace agregátů a stanic 23. Větrání kolektorů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.