545-0319/01 – Engineering Networks (InS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the different types of utility networks. Students acquire knowledge of their basic characteristics, characteristics, design, operation and management.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy inženýrských sítí. Základem je popis obecných vlastností sítí vůbec na sítě - rozvody, potrubní, kabelové- elektrické a sítě odpadní - kanalizace. Od popisu vlastností prvků sítě se přechází ke vlastnostem sítě jako celku a k vlastnostem zdrojů. Význam zdrojů pro napojení sítě je zaměřen a návrh výkonů zdroje a možnost jeho regulace. Ve třetí části je pozornost zaměřena na ukládání sítí do země nebo jejich vedení na povrchu, v kolektorech v budovach, na překonání překážek a na konstrukční prvky sítí.

Compulsory literature:

available only in czech

Recommended literature:

available only in czech

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Inženýrské sítě a jejich význam ( zdroj, síť, spotřeba) 2. Obecný charakter IS ( rozvodné, svodné, kombinované) 3. Konstrukční prvky potrubních sítí 4. Konstrukční prvky el. sítí 5. Obecné rovnice pro proudění v IS a jejich aplikace na konkrétní sítě 6. Význam a konstrukce kolektorů 7. Výpočet rozdělení proudu ve větvích sítě 8. Výpočet průřezu větví IS ( metoda CPM) 9. Výpočet tloušťky stěny potrubí 10. Ztráty v rozvodu IS 11. Údržba IS 12. Obecný charakter el. sítě 13. „Zdroje“ pro IS, pracovní charakteristika a možnosti regulace 14. Účinnost zdrojů – ( příčiny a význam) 15. Výpočet výkonu motoru „zdroje“ 16. Čerpadla a čerpací stanice ( princip, charakteristiky) 17. Kompresory a kompresorové stanice ( princi, charakteristiky) 18. Ventilátory ( princip, charakteristiky) 19. Kotelny – výroba a rozvod tepla 20. Výměníkové stanice 21. Paralelní a sériová práce agregátů 22. Řízení a regulace agregátů a stanic 23. Větrání kolektorů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.