545-0319/02 – Inženýrské sítě (InS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Otte, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými typy inženýrských sítí. Studenti získají znalosti o jejich základních charakteristikách, vlastnostech, návrhu, provozování a řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy inženýrských sítí. Základem je popis obecných vlastností sítí vůbec na sítě - rozvody, potrubní, kabelové- elektrické a sítě odpadní - kanalizace. Od popisu vlastností prvků sítě se přechází ke vlastnostem sítě jako celku a k vlastnostem zdrojů. Význam zdrojů pro napojení sítě je zaměřen a návrh výkonů zdroje a možnost jeho regulace. Ve třetí části je pozornost zaměřena na ukládání sítí do země nebo jejich vedení na povrchu, v kolektorech v budovach, na překonání překážek a na konstrukční prvky sítí.

Povinná literatura:

http://homen.vsb.cz/~let08/inzenyrske_site/ Strakoš,V.: Dispečerské řízení dolu. Skripta VŠB,1995

Doporučená literatura:

Městské inženýrství. (1) / Petr Šrytr a kolektiv. - Vyd. 1.. - Praha : Academia, 1998 - 434 s. : il. ISBN 80-200-0663-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Inženýrské sítě a jejich význam ( zdroj, síť, spotřeba) 2. Obecný charakter IS ( rozvodné, svodné, kombinované) 3. Konstrukční prvky potrubních sítí 4. Konstrukční prvky el. sítí 5. Obecné rovnice pro proudění v IS a jejich aplikace na konkrétní sítě 6. Význam a konstrukce kolektorů 7. Výpočet rozdělení proudu ve větvích sítě 8. Výpočet průřezu větví IS ( metoda CPM) 9. Výpočet tloušťky stěny potrubí 10. Ztráty v rozvodu IS 11. Údržba IS 12. Obecný charakter el. sítě 13. „Zdroje“ pro IS, pracovní charakteristika a možnosti regulace 14. Účinnost zdrojů – ( příčiny a význam) 15. Výpočet výkonu motoru „zdroje“ 16. Čerpadla a čerpací stanice ( princip, charakteristiky) 17. Kompresory a kompresorové stanice ( princi, charakteristiky) 18. Ventilátory ( princip, charakteristiky) 19. Kotelny – výroba a rozvod tepla 20. Výměníkové stanice 21. Paralelní a sériová práce agregátů 22. Řízení a regulace agregátů a stanic 23. Větrání kolektorů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku