545-0319/05 – Engineering Networks (InS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master, Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the different types of utility networks. Students acquire knowledge of their basic characteristics, characteristics, design, operation and management.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy inženýrských sítí. Základem je popis obecných vlastností sítí vůbec na sítě - rozvody, potrubní, kabelové- elektrické a sítě odpadní - kanalizace. Od popisu vlastností prvků sítě se přechází ke vlastnostem sítě jako celku a k vlastnostem zdrojů. Význam zdrojů pro napojení sítě je zaměřen a návrh výkonů zdroje a možnost jeho regulace. Ve třetí části je pozornost zaměřena na ukládání sítí do země nebo jejich vedení na povrchu, v kolektorech v budovach, na překonání překážek a na konstrukční prvky sítí.

Compulsory literature:

available only in czech

Recommended literature:

available only in czech

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. engineering networks and their meaning (resource, network, usage) 2. General character EN (distribution, means collection centres, combined) 3. The structural elements of pipeline networks 4. The structural elements of electric networks 5. The General equation for convection in the EN and their application to specific network 6. The importance and construction of collectors 7. The calculation of the distribution of power among the branches network 8. Calculation of cross section of the branches EN (CPM) 9. The calculation of the thickness of the walls of the pipe, 10. Losses in divorce EN 11. Maintenance EN 12. General character of the electric network of 13. "Resources" for the EN, the working characteristics and possibilities of regulation 14. Resource efficiency-(cause and significance), 15. The calculation of the power of the engine "resources" to 16. Pump and pumping station (the principle characteristics) 17. Compressors and compressor stations (Prince, characteristics) 18. Fans (principle) 19. Boiler room-production and distribution of heat in 20. Heat exchange station, 21. Parallel and serial work units, 22. Management and regulation of aggregates and 23 stations. Ventilation of the collectors

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2009/2010 Winter