545-0324/03 – Automatizace hlubinných dolů (AHD)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Michal Řepka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Řepka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače studijního oboru Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu, se systémy automatického a automatizovaného řízení důlních dobývacích strojů na uhelných hlubinných dolech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je povinně volitelným předmětem z nabídky aplikačních předmětů v oblasti technických a programových prostředků automatických a automatizovaných řídících systémů dobývacího procesu uhelných hlubinných dolů.Hlavními tématy jsou: automatizace kombajnových dobývacích komplexů,automatizace pluhových dobývacích komplexů,programovatelný modulární systém monitorování, automatického a automatizovaného řízení dobývacího procesu na uhelném hlubinném dole.

Povinná literatura:

BURÝ,A.: Automatizace uhelných hlubinných dolů, VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut ekonomiky a systémů řízení, 2011, http://homen.vsb.cz/~bur50/AHD.pdf

Doporučená literatura:

BURÝ, A.: Systémy automatizovaného řízení a simulační modely kontinuální důlní dopravy, ES, VŠB-TU Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-2088-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola stavu zpracování semestrálních prací, zadaných individuálně.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam a úkoly automatizace dobývacího procesu 1.1. Cíle automatizace dobývacího procesu na uhelných hlubinných dolech 1.2. Schéma struktury vztahů faktorů zvyšování produktivity a systémů automatického řízení dobývacích komplexů 2. Automatizace dobývacích kombajnů 2.1. Struktura řídících úloh automatizace dobývacího kombajnu 2.2. Automatická regulace postupové rychlosti dobývacího kombajnu 2.3. Dálkové bezdrátové řízení dobývacího kombajnu 2.4. Systémy automatické regulace poloh rozpojovacích orgánů a programové řízení kombajnu 2.5. Systémy indikace polohy a pohybu kombajnu v porubu 2.6. Optimalizace práce dobývacího kombajnu 3. Automatizace pluhových souprav 3.1. Klasifikace systémů a úloh řízení pluhů 3.2. Automatická reverzace a programové řízení pluhu 3.3. Systémy indikace , diagnostiky a dálkového řízení pluhových souprav 4. Automatizované řízení mechanizované výztuže 4.1. Klasifikace systémů řízení mechanizované výztuže v dobývacích komplexech 4.2. Snímače a systémy automatizovaného a automatického řízení mechanizované výztuže

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (25) 0
                Semestrální projekt Projekt 25  15
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok