545-0327/05 – Geographic information systems ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits11
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Co je to GIS, oblasti použití GIS, definice pojmu GIS 2. Historie GIS. Data, prostorová data, geodata. 3. Geoprvky, složky popisu geoprvku. 4. Geometrická složka popisu geoprvků. 5. Tematická, časová, vztahová, funkční a kvalitativní složka popisu geoprvku. 6. Struktura aplikace GIS, obecné zákonitosti plánování a zavádění GIS. 7. Transformace prostorových referenčních systémů. 8. Metody sběru prostorových dat. Ruční pořizování dat. 9. Družicová navigační a polohové systémy. 10. Fotogrammetrie. Dálkový průzkum Země. 11. Analýza dat v GIS.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner