545-0329/01 – Podnikatelská činnost (PODČ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUC55 Ing. Hana Růčková
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student pochopí ekonomický systém podniku, právní formy podnikání. Pochopí finanční činnost podniku, daně, hospodářský výsledek a efektivnost podniku.

Vyučovací metody

Anotace

Ekonomický systém společnosti, charakteristika tržní ekonomiky, podnikání, jeho právní formy. Podnik, jeho podstata a životní fáze, hlavní činnosti podniku, finanční činnost podniku. Daně, hospodářský výsledek a efektivnost podniku. Informační systémy podniku a marketingové řízení podniku.

Povinná literatura:

SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 4.vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Východiska ekonomického myšlení a jednání podnikatele 1.1. Základní ekonomické pojmy 1.2. Ekonomický systém společnosti 1.2.1 Subjekty ekonomického systému 1.2.2 Trh jako místo střetu subjektů ekonomického systému 1.3. Finanční investice a finanční majetek 1.3.1 Cenné papíry 1.3.2 Peníze 1.4. Finanční trhy 2. Charakteristika tržní ekonomiky 2.1. Základní systémové vazby 2.2. Poptávka a nabídka, tržní mechanismus 2.3. Dokonalá a nedokonalá konkurence 2.4. Chování spotřebitele 2.5. Chování podniku (firmy) 2.6. Tvorba ceny tržní rovnováhy 3. Podnikání 3.1. Podnikatel, podnikatelství, podnikatelská činnost – vymezení pojmů 3.2. Účel a oblasti podnikání 3.3. Legislativa v oblasti podnikání 3.4. Právní formy podnikání 3.4.1 Veřejná obchodní společnost 3.4.2 Komanditní společnost 3.4.3 Společnost s ručením omezeným 3.4.4 Akciová společnost 3.4.5 Družstvo - založení, členský vklad, členská práva a povinnosti 3.4.6 Živnostenské podnikání 3.4.7 Státní podnik 3.4.8 Tiché společenství 3.4.9 Sdružování podniků 4. Podnik, jeho podstata a životní fáze 4.1. Založení podniku, podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet 4.2. Osobnost podnikatele, personál podniku 4.3. Fixní a oběžný kapitál podniku 4.4. Podnikatelský projekt a podnikatelský plán 4.5. Rozvoj, stagnace a zánik podniku 5. Hlavní oblasti činnosti soukromého podniku 5.1. Výrobní činnost podniku, podnikatelské řízení výroby 5.2. Organizační činnost podniku 5.3. Finanční činnost podniku 5.3.1 Zdroje financování a řízení podnikových financí 5.3.2 Finanční matematika 5.3.3 Finanční rozhodování 5.3.4 Platební styk, půjčky a úvěry 5.3.5 Cash – flow 5.3.6 Finanční analýza 5.4. Zásobovací činnost podniku 5.5. Investiční činnost podniku 5.6. Odbytová činnost podniku 5.7. Personální činnost podniku 6. Daně 6.1. Úloha daní v ekonomice 6.2. Daňová soustava 7. Hospodářský výsledek a efektivnost soukromého podniku 7.1. Vymezení hospodářského výsledku 7.2. Náklady podniku 7.2.1 Kalkulace nákladů 7.3. Výnosy podniku 7.4. Zisk a jeho úloha v podniku 7.5. Vymezení efektivnosti soukromého podniku 7.5.1 Faktory ovlivňující efektivnost soukromého podniku 7.5.2 Ukazatelé hodnotící efektivnost soukromého podniku 8. Informační systémy podniku a jejich význam pro podnikatelskou činnost 8.1. Základní pojmy z účetnictví 8.2. Účetní výkazy 8.3. Statistika a statistické výkaznictví 8.4. Využívání informačního systému podniku 9. Marketingové řízení soukromého podniku 9.1. Podstata marketingu 9.2. Marketingový mix 9.2.1. Výrobek 9.2.2. Cena 9.2.3. Distribuce 9.2.4. Propagace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku