545-0333/01 – Podnikatelství (Podnik)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Podnikání, od založení společnosti až po její zánik, právní formy podnikání, znalost legislativy a tvorba zakladatelského rozpočtu. Uplatnění dotací z EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou podnikání, od založení společnosti až po její zánik. S problematikou podnikání se probírají jednotlivé právní formy podnikání, legislativa, zakladatelský rozpočet a možnosti získávání finančních prostředků z EU.

Povinná literatura:

SYNEK,Miroslav a kol. Manažerská ekonomika, 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 466 s. ISBN 80-247-0515-X. Aktuální daňové zákony, zákoník obchodní, občanský, živnostenský zákon aj.http://www.businessinfo.cz

Doporučená literatura:

VOSOBA, Pavel. Dokonalé služby. Praha:1. vyd. Grada Publishing, 2004. 164 s. ISBN 80-247-0847-7 DYTRT, Zdenek. Etika v podnikatelském prostředí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 196 s. ISBN 80-247-1589-9 MALACH, Jan a kol. Jak podnikat po vstupu do EU.1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006.528 s. ISBN 80-247-0906-6 PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku.6.aktual. a rozšiř. vyd.Praha: Grada Publishing, 2007. 107 s. ISBN 978-80-247-2243-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení pojmů podnikání a podnik 2. Proč existují podniky? 3. Podnik jako součást národního hospodářství 4. Organizačně-právní formy podnikání 5. Podnik jako systém 6. Řízení podnikových činností a základní pojmy marketingu 7. Časová hodnota peněz, nominální a reálná hodnota 8. Současná hodnota, čistá současná hodnota 9. Investiční strategie: výnos, riziko, likvidita 10. Metody hodnocení investic 11. Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu 12. Struktura majetku podniku a zdrojů jeho krytí 13. Základy účetnictví 14. Základní účetní výkazy rozvaha a výsledovka 15. Peněžní tok (Cach flow) 16. Hmotný investiční majetek, význam 17. Oceňování investiční majetku 18. Klasifikace hmotného investičního majetku 19. Opotřebení, odpisovaní a využití hmotného investičního majetku 20. Oběžný majetek – význam, struktura, ovlivňující faktory 21. Zásoby – význam, normování, optimalizace zásob 22. Pracovní síly a produktivita práce 23. Náklady podniku – význam, možné způsoby třídění 24. Kalkulační třídění nákladů 25. Optimalizace nákladů 26. Výnosy podniku 27. Hospodářský výsledek podniku a rentabilita jeho činnosti 28. Základní úlohy podnikatelské činnosti 29. Založení podniku a související činnosti 30. Daně a pojištění

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.