545-0336/03 – Electrotechnical Regulations I (EP I)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Předmět je povinně volitelný - doporučený pro prohloubení znalosti v oboru elektrotechniky, zejména z předpisové stránky a výpočtu el. sítí. Cílem je rozšíření v praxi. Vydání osvědčení dle paragrafu 5 dle vyhlášky č. 50/78Sb.

Compulsory literature:

Normy ČSN EN v daném oboru.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Druhy elektric. zařízení 2. Vyhlášky ČBÚ a ČÚBP č. 50/78Sb 3. Rozvody el. energie 4. Zásady správného dimenzování kabelů 5. Krytí el. zařízení 6. Druhy prostředí 7. El. zařízení v prostředí s nebezpečným výbuchem hořlavých plynů a par 8. První pomoc při úrazu el. proudem

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 70  0
        Other task type Other task type 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner