545-0338/02 – Aplikace systému řízení báze dat ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Data a informace. Konceptuální schéma. ERA diagram. Vztahy mezi entitami. Funkční analýza. Databázový systém (DBS). SŘBD a jeho funkce. Informační systém (IS). Rozdělení IS. Přístupy k výstavbě IS. Metadatabáze. Tři úrovně struktury dat. Interní schéma dat. Architektura DBS. Hierarchický datový model. Síťový datový model. Relační datový model, relační DBS a jeho podmínky. Klíče a integrita relačních DBS. Normalizace relačních tabulek. Relační algebra. SQL, QBE. Ochrana IS a DBS. Příklady SŘBD. Aplikace v IS. Pro ASŘ: Analýza dat. Funkční závislosti, návrh relačních tabulek a jejich normalizace. Návrh databáze v prostředí MS Access. Praktická realizace oddělení dat od aplikace v prostředí MS Access. ODBC a jeho praktické využití. Tvorba aplikace pomocí VBA v prostředí MS Access. Tvorba formulářů, jejich propojování, využití maker a programových modulů. Řešené příklady v MS Access.

Povinná literatura:

Šarmanová: Teorie zpracování dat, VŠB Ostrava, 1997. Pokorný, Halaška: Databázové systémy, ČVUT Praha 1995. Molnár: Moderní metody řízení informačních systémů. Grada 1992. Krčmář, Farana: Vybrané algoritmy zpracování informací, VŠB Ostrava, 1996. Salemi: Databáze klient/server. UNIS 1993. Straka: Vývoj databázových aplikací. Grada 1992. Pro ASŘ: Plecháč: Access 2.0 Průvodce systémem. Gcomp 1995. Plecháč: Access 2.0. Tipy a triky. Gcomp 1995. Farana: Aplikace počítačů v řízení. VŠB-TU Ostrava, 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Koncepce tvorby datového modelu. 2. Funkční závislosti, návrh relačních tabulek a jejich normalizace. 3. Funkční závislosti, návrh relačních tabulek a jejich normalizace - pokračování. 4. Návrh databáze v prostředí MS Access. 5. Realizace datového modelu v Access - návrh tabulek a integritních omezení. 6. Realizace datového modelu v Access - návrh tabulek a integritních omezení. 7. Praktická realizace oddělení dat od aplikace v prostředí MS Access. 8. ODBC a jeho praktické využití. 9. Dotazy - tvorba pomocí QBE. 10. Dotazy - tvorba pomocí SQL. 11. Tvorba formulářů, jejich propojování. 12. Tvorba formulářů, jejich propojování - pokračování. 13. Využití maker. 14. Využití programových modulů. 15. Řešené příklady v MS Access.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku