545-0340/02 – Informatics in Economics (IE)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorIng. Igor Černý, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student shows knowledge: of the importance of basic concepts and definitions of enterprise informatics, of fundamentals of database systems and basic applications in the enterprise informatics, of fundamentals of management, of effectiveness assessment and of safety of enterprise information systems Student can: describe the individual applications in the enterprise informatics Student is able to: transfer number systems and encode numbers create a simple applications in MS ACCESS database system

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Subject is concerned with applications in business informatics, with management, evaluation of effectiveness and safety of information systems and ICT. It presents fundamental terms and definitions used in informatics. From practical point of view subject is focused on use of numerical systems and creation of simple applications in database system of MS ACCESS.

Compulsory literature:

Vercellis, C. Business intelligence : data mining and optimization for decision making.1st ed. Great Britain, Chichester: Wiley, 2009.417p.ISBN 978-0-470-51138-1.

Recommended literature:

Hillard, R. Information-driven business: how to manage data and information for maximum advantage.1st ed.USA,Hoboken: Wiley,2010.216 p.ISBN 978-0-470-62577-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Pojem informace, informační věda, informační proces 2. Primární, sekundární a terciální informační zdroje, rešerše 3. Informační služby, dialogové informační služby 4. Vyhledávání dokumentů, selekční jazyky 5. Ukládání a prezentace dat, kódování, formáty, komprese, datové typy 6. Databázové systémy, báze o firmách, báze o výrobcích, báze obchodní statistiky 7. Technické a komunikační prostředky, komponenty výpočetního systému 8. Programové prostředky, základní software, software pro osobní informatiku, aplikační software 9. Počítačové sítě, druhy, topologie, lokální počítačové sítě 10. Využití Internetu k získávání ekonomických informací

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner