545-0341/01 – Hutnictví a strojírenství (HaS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s hutní výrobou a se strojírenstvím. V hutníctví je po krátkém úvodu o získání surovin ve světě zaměřena pozornost na koncepci - systém hutnické prvo a druho výroby, konci popisem výrobků hutnického podniku jakožto vstupu do strojírenské výroby. Ve strojírenství jsou přednášky zaměřeny na opracování a výrobu součástek zatím co ve cvičení je probírána konstrukce důležitých celků a způsob jejich kreslení na výkresech.

Povinná literatura:

Hluchý,M: Strojírenská technologie I. SNTL Praha,1984 176 stran Sobek,E: Základy konstruování. Skripta VUT Brno, 1999. 195 stran Kaloč,M: Hutnictví železa I. Skripta, VSB - TU Ostrava, 1998.257 stran

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Koncepce hutnické prvovýroby a druhovýroby. 2. Koncepce hutnického výrobního agregátu. 3. Výroba surového železa – vysoká pec a příslušenství. 4. Výroba oceli – ocelárna, ingoty, kontilití. 5. Výroba válcovaných výrobků – válcovací stolice, druhy válcovaných výrobků. 6. Slévárna – koncepce, forma, odlitky. 7. Kování – buchary, kovací lisy – hydraulika kovacích lisů. 8. Koncepce obráběcího stroje. 9. Význam a koncepce převodovky. 10. Princip soustruhu. 11. Princip frézky. 12. Princip hoblovky a obrážecího stroje. 13. Princip brusky do kulata a rovinné. 14. Princip vrtačky. 15. Princip revolverového obráběcího stroje. 16. Princip souřadnicového obráběcího stroje. 17. Lisování materiálu. 18. Kování v zápustkách. 19. Spojování součástí - šrouby a šroubové spoje - nýty a nýtování - svařování - bodové - odporové - plamenem - elektrické 20. Princip výrobního centra. 21. Princip pružného výrobního úseku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.