545-0342/01 – Resources of spatial data ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1
Combined Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Druhy dat v GIS, prostorová data, geografická data, úloha dat, životnost dat. 2. Zdroje dat. Základní rozdělení. Vstup dat. 3. Digitalizace map. Příprava podkladu, proces digitalizace, kontroly. 4. Editace grafické složky dat. Definice a ukládání atributové složky dat. 5. Skenování map. Postupy vektorizace. Skenování versus digitalizace. Skenování atributů. 6. Data z dálkového průzkumu Země. Zdroje, charakteristika produktů, možnosti použití. 7. Základní geografická data, nabídka digitálních dat. 8. Základní okruhy tématických prostorových dat a jejich digitální zdroje. 9. Statistická data, census, adresační vrstvy. 10. Data z oblasti geologie, lesnictví a ochrany životního prostředí. 11. Družicové polohové systémy. Principy, možnosti využití. 12. Kvalita dat, její mikrosložky, makrosložky a uživatelské složky. 13. Chyby v datech, jejich zdroje a šíření, možnosti eliminace vlivu chyb. 14. Zdroje dat pro GIS obecního a okresního úřadu. 15. Zdroje dat pro GIS ve vybraných aplikacích.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner