545-0345/01 – Operační systém UNIX ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Operační systém (OS) a jeho funkce. Historie, vývoj a standardizace OS UNIX. Základní pojmy pro OS UNIX - hostitelský počítač, sezení, terminál, konzola, počítačová síť, klient, server, emulace terminálu. OS UNIX a uživatelé. Uživatelská rozhraní. Systém souborů. Procesy a správa paměti. Jádro OS UNIX. Správa periferií. Programování v OS UNIX. Principy a prostředky síťové komunikace v OS UNIX. Základy správy a údržby systému. Grafická rozhraní OS UNIX.

Povinná literatura:

Brodský J., Skočovský L.: Operační systém Unix a jazyk C, SNTL, 1989, Rudolf V, Šmrha P.: Internetworking pomocí TCP/IP, Koop, 1994, Skočovský L.: Principy a problémy operačního systému UNIX, SCIENCE, 1993, Skočovský L.: UNIX, POSIX, PLAN 9, PESTA s.r.o., 1999, Welsch M. & Kaufman L.: Používáme Linux, Cpress, 1997, Norton P.& Hahn H.: Průvodce Unixem. Unis Publishing, 1993, Macur J.: X-Window, grafické rozhraní operačního systému UNIX, SCIENCE, 1994, Manuálové stránky operačního systému Linux RH 6.0, Firemní dokumentace pro komerční verze OS UNIX

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Vymezení pojmu operační systém. 2) OS UNIX vs. jiné operační systémy – srovnání. 3) Historie a vývoj OS UNIX, platformy technického vybavení pro UNIX a platformově závislé druhy OS UNIX, standardizace UNIXu. 4) Základní pojmy OS UNIX (hostitelský počítač, sezení, terminál, konzola, počítačová síť, klient, server, emulace terminálu). 5) Pojem „uživatelské rozhraní“ v OS UNIX, typy uživatelských rozhraní (HW, SW, shell, GUI, okna, menu, …). 6) Interprety příkazů OS UNIX (shelly), komunikace se systémem prostřednictvím příkazového řádku, nastavení prostředí, formát zadávání příkazů. 7) Pojmy „uživatel“ a „skupina“ v OS UNIX. 8) Organizace dat na magnetických diskových mediích (soubory, hierarchie adresářů, systémy souborů, i-uzly, superblok, …), stránkování. 9) Metadata i-uzlu (statická a dynamická podoba). 10) Přístupová práva k souborům, jejich význam, způsob nastavení, SUID, SGID a sticky bit. 11) Správa paměti v OS UNIX (správce paměti, ochrana paměti, virtualizace paměti, odkládací prostor, disková vyrovnávací paměť). 12) Jádro operačního systému, volání jádra, generování jádra. 13) Procesy v OS UNIX, atributy procesů, hierarchická struktura, démony, meziprocesová komunikace. 14) Zavedení, běh, a ukončení běhu OS UNIX. 15) Úrovně běhu OS UNIX (na příkladu OS Linux), soubor /etc/inittab. 16) Práce OS UNIX s technickým vybavením počítače (terminál, klávesnice, zařízení pro práci s medii s indexovým a sekvenčním přístupem, hodiny reálného času, sériový a paralelní port, …). 17) Zálohování dat a plánování úloh v OS UNIX. 18) Tiskové služby v OS UNIX, způsoby připojení tiskáren, spooling, základní příkazy pro tisk a monitorování tisku. 19) Principy síťové komunikace v OS UNIX, základní požadavky na počítačovou síť (model OSI, protokol TCP/IP), Internet vs. internet. 20) Prostředky síťové komunikace a síťové služby v OS UNIX (Darpa služby, Naming Services, DNS, NIS(+), NFS, BOOTP, e-mail, TFTP, Berkeley služby). 21) Grafické rozhraní OS UNIX (X-Window, X server, X klient, X protokol, grafické objekty a jejich atributy, okna, manažery oken, grafický koncept X- WINDOW, nejdůležitější X klienti, ….). 22) Instalace a konfigurace OS UNIX na příkladu LINUX Red Hat 6.2 (rozdělení disku, instalace některou z nabízených metod, konfigurace technického vybavení, X serveru a síťových služeb, vytvoření a správa uživatelských účtů). 23) Národního prostředí v OS UNIX. 24) Dokumentace k OS UNIX.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku