545-0345/01 – UNIX operating system ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Vymezení pojmu operační systém. 2) OS UNIX vs. jiné operační systémy – srovnání. 3) Historie a vývoj OS UNIX, platformy technického vybavení pro UNIX a platformově závislé druhy OS UNIX, standardizace UNIXu. 4) Základní pojmy OS UNIX (hostitelský počítač, sezení, terminál, konzola, počítačová síť, klient, server, emulace terminálu). 5) Pojem „uživatelské rozhraní“ v OS UNIX, typy uživatelských rozhraní (HW, SW, shell, GUI, okna, menu, …). 6) Interprety příkazů OS UNIX (shelly), komunikace se systémem prostřednictvím příkazového řádku, nastavení prostředí, formát zadávání příkazů. 7) Pojmy „uživatel“ a „skupina“ v OS UNIX. 8) Organizace dat na magnetických diskových mediích (soubory, hierarchie adresářů, systémy souborů, i-uzly, superblok, …), stránkování. 9) Metadata i-uzlu (statická a dynamická podoba). 10) Přístupová práva k souborům, jejich význam, způsob nastavení, SUID, SGID a sticky bit. 11) Správa paměti v OS UNIX (správce paměti, ochrana paměti, virtualizace paměti, odkládací prostor, disková vyrovnávací paměť). 12) Jádro operačního systému, volání jádra, generování jádra. 13) Procesy v OS UNIX, atributy procesů, hierarchická struktura, démony, meziprocesová komunikace. 14) Zavedení, běh, a ukončení běhu OS UNIX. 15) Úrovně běhu OS UNIX (na příkladu OS Linux), soubor /etc/inittab. 16) Práce OS UNIX s technickým vybavením počítače (terminál, klávesnice, zařízení pro práci s medii s indexovým a sekvenčním přístupem, hodiny reálného času, sériový a paralelní port, …). 17) Zálohování dat a plánování úloh v OS UNIX. 18) Tiskové služby v OS UNIX, způsoby připojení tiskáren, spooling, základní příkazy pro tisk a monitorování tisku. 19) Principy síťové komunikace v OS UNIX, základní požadavky na počítačovou síť (model OSI, protokol TCP/IP), Internet vs. internet. 20) Prostředky síťové komunikace a síťové služby v OS UNIX (Darpa služby, Naming Services, DNS, NIS(+), NFS, BOOTP, e-mail, TFTP, Berkeley služby). 21) Grafické rozhraní OS UNIX (X-Window, X server, X klient, X protokol, grafické objekty a jejich atributy, okna, manažery oken, grafický koncept X- WINDOW, nejdůležitější X klienti, ….). 22) Instalace a konfigurace OS UNIX na příkladu LINUX Red Hat 6.2 (rozdělení disku, instalace některou z nabízených metod, konfigurace technického vybavení, X serveru a síťových služeb, vytvoření a správa uživatelských účtů). 23) Národního prostředí v OS UNIX. 24) Dokumentace k OS UNIX.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner