545-0347/02 – Basics of Informatics (ZI)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantorIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOT75 Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
KLI20 Ing. Robert Klimunda
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
MOR77 Ing. Kamil Moravec
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Express the numbers in different number systems, describe and present the basic principles of computing components means to work with the basic simple software tools, segmentation of software resources by category, etc.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Students in the subject learn the basic concepts of science, basic clasify of information systems and their architecture. Subject to further clarifies the basic issues of computer information processing, one finds basic concepts such as signal, data transfer and storage of information. Furthermore, discussed the basics of digital computers, computer networks and software equipment. It was also here familiar with the importance of data protection and applications using anti-virus protection or encryption.

Compulsory literature:

1. Hlavička, J.: Computer architecture. ČVUT, 1999 2. Carey, D.: How it works...The Computer, [online] Available at

Recommended literature:

1. URL http://www.zive.cz 2. URL http://www.hw.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do informatiky – informace, číselné soustavy, převody 2. Koncepce číslicového počítače – blokové schéma, základní podsystémy 3. Osobní počítač – základní komponenty, parametry 4. Periferní zařízení – požadavky, rozdělení 5. Počítačové sítě – rozdělení, topologie, propojování sítí 6. Internet – využití, přenosové protokoly, elektronická pošta 7. Operační systémy – rozdělení, přehled služeb, OS Windows 8. Aplikační software – oblasti použití, kancelářský, grafický, vývojový, atd. 9. Kancelářský software – programy textové, tabulkové, prezentační, webové, atd. 10. Počítačová grafika – základní pojmy, grafické formáty, grafický SW 11. Databázové systémy – vlastnosti, služby, relační databáze 12. Programovací prostředky – nástroje pro vývoj SW, programovací jazyky 13. Šifrování – symetrické, asymetrické, elektronický podpis 14. Antivirová ochrana – důležitost, aktualizace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.