545-0347/02 – Základy informatiky (ZI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT75 Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
KLI20 Ing. Robert Klimunda
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
MOR77 Ing. Kamil Moravec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjadřovat čísla v různých číselných soustavách, popsat a prezentovat principy základních komponentů výpočetních prostředků, pracovat se základními jednoduchými softwarovými nástroji, členit softwarové prostředky dle kategorií, atd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se v předmětu seznámí se základními pojmy informatiky, základním členěním informačních systémů a s jejich architekturou. Předmět dále objasňuje základní problematiku počítačového zpracování informací, seznamuje se základními pojmy jako je signál, data, přenos a ukládání informací. Dále jsou probrány základy číslicových počítačů, počítačových sítí či programového vybavení. Také se zde seznámí s důležitostí ochrany dat a aplikací pomocí antivirové ochrany či šifrování.

Povinná literatura:

1. PECINOVSKÝ J.:Počítač v kanceláři. GRADA, 2003, ISBN 80-247-0603-2, 156 s. 2. MUELLER, S.: Osobní počítač nejpodrobnější průvodce hardwarem. Computer Press, 2001, ISBN 80-7226-470-2, 870 s. 3. BRUKSHEAR, G.J.: Informatika. ComputerPress, Brno, 2013. ISBN: 978-80-251-3805-2 4. BENEDIKOVIČ, M.: Základy informatiky. Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, 2004, ISBN 80-8070-186-5, 394 s. 5. DANEL, R.: Základy informatiky. Skripta Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava 2013. ISBN: 978-80-248-3052-0 [online]. Dostupné na www: http://projekty.fs.vsb.cz/463/edubase/VY_01_042/

Doporučená literatura:

MEYER, M. Osobní počítač. Názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Brno: Computer Press 2005. ISBN 80-251-0834-1 Portál Výuka. Informatika. e-kurzy LMS Moodle. Webové stránky projektu FaME, UTB ve Zlíně. [online]. Dostupné z: . URL http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BU01/materialy.asp URL http://www.ppk.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do informatiky – informace, číselné soustavy, převody 2. Koncepce číslicového počítače – blokové schéma, základní podsystémy 3. Osobní počítač – základní komponenty, parametry 4. Periferní zařízení – požadavky, rozdělení 5. Počítačové sítě – rozdělení, topologie, propojování sítí 6. Internet – využití, přenosové protokoly, elektronická pošta 7. Operační systémy – rozdělení, přehled služeb, OS Windows 8. Aplikační software – oblasti použití, kancelářský, grafický, vývojový, atd. 9. Kancelářský software – programy textové, tabulkové, prezentační, webové, atd. 10. Počítačová grafika – základní pojmy, grafické formáty, grafický SW 11. Databázové systémy – vlastnosti, služby, relační databáze 12. Programovací prostředky – nástroje pro vývoj SW, programovací jazyky 13. Šifrování – symetrické, asymetrické, elektronický podpis 14. Antivirová ochrana – důležitost, aktualizace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku