545-0347/03 – Základy informatiky (ZI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN11 Ing. Roman Danel, Ph.D.
GOT75 Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjadřovat čísla v různých číselných soustavách, popsat a prezentovat principy základních komponentů výpočetních prostředků, pracovat se základními jednoduchými softwarovými nástroji, členit softwarové prostředky dle kategorií, atd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se v předmětu seznámí se základními pojmy informatiky, základním členěním informačních systémů a s jejich architekturou. Předmět dále objasňuje základní problematiku počítačového zpracování informací, seznamuje se základními pojmy jako je signál, data, přenos a ukládání informací. Dále jsou probrány základy číslicových počítačů, počítačových sítí či programového vybavení. Také se zde seznámí s důležitostí ochrany dat a aplikací pomocí antivirové ochrany či šifrování.

Povinná literatura:

1. PECINOVSKÝ J.:Počítač v kanceláři. GRADA, 2003, ISBN 80-247-0603-2, 156 s. 2. MUELLER, S.: Osobní počítač nejpodrobnější průvodce hardwarem. Computer Press, 2001, ISBN 80-7226-470-2, 870 s. 3. BRUKSHEAR, G.J.: Informatika. ComputerPress, Brno, 2013. ISBN: 978-80-251-3805-2 4. BENEDIKOVIČ, M.: Základy informatiky. Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, 2004, ISBN 80-8070-186-5, 394 s. 5. DANEL, R.: Základy informatiky. Skripta Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava 2013. ISBN: 978-80-248-3052-0 [online]. Dostupné na www: http://projekty.fs.vsb.cz/463/edubase/VY_01_042/

Doporučená literatura:

MEYER, M. Osobní počítač. Názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Brno: Computer Press 2005. ISBN 80-251-0834-1 Portál Výuka. Informatika. e-kurzy LMS Moodle. Webové stránky projektu FaME, UTB ve Zlíně. [online]. Dostupné z: . URL http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BU01/materialy.asp URL http://www.ppk.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do informatiky – informace, číselné soustavy, převody, ascii tabulky, kódování češtiny 2. Historie a koncepce číslicového počítače – blokové schéma, základní podsystémy 3. Osobní počítač – základní komponenty, parametry 4. Periferní zařízení – požadavky, rozdělení 5. Operační systémy – rozdělení, základní vlastnosti, OS Windows 6. Programovací prostředky – nástroje pro vývoj SW, programovací jazyky 7. Databázové systémy – vlastnosti, služby, relační databáze 8. Počítačové sítě – rozdělení, topologie, propojování sítí 9. Internet – využití, přenosové protokoly, elektronická pošta 10. Počítačová grafika – základní pojmy, grafické formáty, grafický SW 11. Aplikační a kancelářský software – oblasti použití, licence 12. Šifrování – symetrické, asymetrické, elektronický podpis 13. Počítačová bezpečnost a antivirová ochrana – důležitost, aktualizace 14. úvod do komunikačních technologií - wifi, bluetooth, GSM, GPS, wap, atd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku