545-0347/04 – Základy informatiky (ZI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětuIng. Roman Danel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN11 Ing. Roman Danel, Ph.D.
VES0086 doc. Dr. Ing. Peter Vestenický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjadřovat čísla v různých číselných soustavách, popsat a prezentovat principy základních komponentů výpočetních prostředků, pracovat se základními jednoduchými softwarovými nástroji, členit softwarové prostředky dle kategorií, atd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se v předmětu seznámí se základními pojmy informatiky, základním členěním informačních systémů a s jejich architekturou. Předmět dále objasňuje základní problematiku počítačového zpracování informací, seznamuje se základními pojmy jako je signál, data, přenos a ukládání informací. Dále jsou probrány základy číslicových počítačů, počítačových sítí či programového vybavení. Také se zde seznámí s důležitostí ochrany dat a aplikací pomocí antivirové ochrany či šifrování.

Povinná literatura:

1. PECINOVSKÝ J.:Počítač v kanceláři. GRADA, 2003, ISBN 80-247-0603-2, 156 s. 2. MUELLER, S.: Osobní počítač nejpodrobnější průvodce hardwarem. Computer Press, 2001, ISBN 80-7226-470-2, 870 s. 3. BRUKSHEAR, G.J.: Informatika. ComputerPress, Brno, 2013. ISBN: 978-80-251-3805-2 4. BENEDIKOVIČ, M.: Základy informatiky. Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, 2004, ISBN 80-8070-186-5, 394 s. 5. DANEL, R.: Základy informatiky. Skripta Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava 2013. ISBN: 978-80-248-3052-0 [online]. Dostupné na www: http://projekty.fs.vsb.cz/463/edubase/VY_01_042/

Doporučená literatura:

MEYER, M. Osobní počítač. Názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Brno: Computer Press 2005. ISBN 80-251-0834-1 Portál Výuka. Informatika. e-kurzy LMS Moodle. Webové stránky projektu FaME, UTB ve Zlíně. [online]. Dostupné z: . URL http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BU01/materialy.asp URL http://www.ppk.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do informatiky – informace, číselné soustavy, převody 2. Koncepce číslicového počítače – blokové schéma, základní podsystémy 3. Osobní počítač – základní komponenty, parametry 4. Periferní zařízení – požadavky, rozdělení 5. Počítačové sítě – rozdělení, topologie, propojování sítí 6. Internet – využití, přenosové protokoly, elektronická pošta 7. Operační systémy – rozdělení, přehled služeb, OS Windows 8. Aplikační software – oblasti použití, kancelářský, grafický, vývojový, atd. 9. Kancelářský software – programy textové, tabulkové, prezentační, webové, atd. 10. Počítačová grafika – základní pojmy, grafické formáty, grafický SW 11. Databázové systémy – vlastnosti, služby, relační databáze 12. Programovací prostředky – nástroje pro vývoj SW, programovací jazyky 13. Šifrování – symetrické, asymetrické, elektronický podpis 14. Počítačová bezpečnost a antivirová ochrana – důležitost, aktualizace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok