545-0347/06 – Základy informatiky (ZI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjadřovat čísla v různých číselných soustavách, popsat a prezentovat principy základních komponentů výpočetních prostředků, pracovat se základními jednoduchými softwarovými nástroji, členit softwarové prostředky dle kategorií, atd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se v předmětu seznámí se základními pojmy informatiky, základním členěním informačních systémů a s jejich architekturou. Předmět dále objasňuje základní problematiku počítačového zpracování informací, seznamuje se základními pojmy jako je signál, data, přenos a ukládání informací. Dále jsou probrány základy číslicových počítačů, počítačových sítí či programového vybavení. Také se zde seznámí s důležitostí ochrany dat a aplikací pomocí antivirové ochrany či šifrování.

Povinná literatura:

1. PECINOVSKÝ J.:Počítač v kanceláři. GRADA, 2003, ISBN 80-247-0603-2, 156 s. 2. MUELLER, S.: Osobní počítač nejpodrobnější průvodce hardwarem. Computer Press, 2001, ISBN 80-7226-470-2, 870 s. 3. BRUKSHEAR, G.J.: Informatika. ComputerPress, Brno, 2013. ISBN: 978-80-251-3805-2 4. BENEDIKOVIČ, M.: Základy informatiky. Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, 2004, ISBN 80-8070-186-5, 394 s. 5. DANEL, R.: Základy informatiky. Skripta Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava 2013. ISBN: 978-80-248-3052-0 [online]. Dostupné na www: http://projekty.fs.vsb.cz/463/edubase/VY_01_042/

Doporučená literatura:

MEYER, M. Osobní počítač. Názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Brno: Computer Press 2005. ISBN 80-251-0834-1 Portál Výuka. Informatika. e-kurzy LMS Moodle. Webové stránky projektu FaME, UTB ve Zlíně. [online]. Dostupné z: . URL http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BU01/materialy.asp URL http://www.ppk.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do informatiky – informace, číselné soustavy, převody 2. Koncepce číslicového počítače – blokové schéma, základní podsystémy 3. Osobní počítač – základní komponenty, parametry 4. Periferní zařízení – požadavky, rozdělení 5. Počítačové sítě – rozdělení, topologie, propojování sítí 6. Internet – využití, přenosové protokoly, elektronická pošta 7. Operační systémy – rozdělení, přehled služeb, OS Windows 8. Aplikační software – oblasti použití, kancelářský, grafický, vývojový, atd. 9. Kancelářský software – programy textové, tabulkové, prezentační, webové, atd. 10. Počítačová grafika – základní pojmy, grafické formáty, grafický SW 11. Databázové systémy – vlastnosti, služby, relační databáze 12. Programovací prostředky – nástroje pro vývoj SW, programovací jazyky 13. Šifrování – symetrické, asymetrické, elektronický podpis 14. Počítačová bezpečnost a antivirová ochrana – důležitost, aktualizace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  17
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku