545-0349/02 – Ekonomie I (EkI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení základních prvků a vazeb ekonomického systému společnosti a průmyslového podniku

Vyučovací metody

Anotace

Předmět shrnuje základní problematiku mikroekonomické teorie a představuje základ bakalářského studia pro další studium ekonomické teorie.

Povinná literatura:

Jurečka, V., Březinová, O.: Mikroekonomie. VŠB Ostrava 1999. Jurečka, V., Březinová, O.: Mikroekonomie základní kurs. VŠB Ostrava 2000. Macáková, L. a kol. Mikroekonomie – základní kurs. Melandrium Slaný. 2000. 273 s. Macáková, L. a kol. Mikroekonomie II cvičebnice. Melandrium Slaný. 2000. 222 s. Samuelson, P. A., Nordhaus, W.D.: Ekonomie Svoboda. Praha 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomie jako vědní obor - definice, význam, vědecké přístupy, dělení ekonomie, pozitivní a normativní přístup k ekonomii, vývoj ekonomického myšlení. Alternativní ekonomické systémy 2. Tři základní ekonomické problémy „Co, jak, pro koho“ - statky, zákon vzácnosti, vzácnost a volba, hranice produkčních možností, zákon klesajících mezních výnosů. 3. Trh, tržní mechanismus. 4. Poptávka - poptávková funkce, úrovně poptávky, determinanty poptávky, zákon klesající poptávky, posuny křivky poptávky, 5. Nabídka - nabídková funkce, úrovně nabídky, determinanty nabídky, posun křivky nabídky. 6. Tržní rovnováha – utváření tržní rovnováhy , rovnovážné množství a rovnovážná cena. 7. Elasticita poptávky, elasticita nabídky a rovnováha v různých obdobích, teorém pavučiny. 8. Logika spotřebitelské volby - spotřeba, užitek, celkový a mezní užitek - kardinalistický přístup. 9. Indiferenční analýza -indiferenční křivka a mapa, vlastnosti indiferenčních křivek, tvary indiferenčních křivek pro statky oblíbené, neoblíbené a neutrální. Zákon substituce a rozpočtové omezení. 10. Peníze - vznik, vývoj, funkce peněz, složky nabídky peněz, motivy poprávky po penězích, nabídka peněz, kdo ji vytváří. 11. Teorie firmy - hlavní činnosti firmy, cíle firmy, produkční funkce, její charakteristika a vlastnosti, vymezení časového horizontu, celkový produkt, průměrný produkt. 12. Izokvantová analýza, mezní produkt a pravidlo nejmenších nákladů, isokvanta, určení nejméně nákladné kombinace vstupů. 13. Analýza nákladů - celkové, variabilní, fixní a průměrné náklady, mezní náklady, náklady příležitosti. 14. Postavení a chování firmy v dokonalé konkurenci. 15. Chování monopolu 16. Monopolistická konkurence 17. Oligopol - oligopol s tajnou dohodou a oligopol s dominantní firmou. Oligopol v teorii her 17. Trh práce - charakteristika trhu práce, dokonale konkurenční trh práce, poptávka na trhu práce, mezní fyzický produkt práce, příjem z mezního produktu práce. Individuální a tržní nabídka a poptávka, rovnováha na trhu práce, rovnovážná alokace času při dané mzdě a při rostoucí reálné mzdě, motivace k práci a vliv mimomzdových podnětů. Nedokonale konkurenční trh práce - nepružnost trhu práce ze strany nabídky a ze strany poptávky, segmentace trhu práce, vláda a trh práce, zaručená minimální mzda a její účinky, lidský kapitál, transferový výdělek a ekonomická renta. 18. Monopson na trhu práce. 19. Trh kapitálu - rozdělení trhu, poptávka po kapitálu, cena a akumulace kapitálu. 20. Trh přírodních zdrojů - obnovitelné a neobnovitelné zdroje, realita cenového vývoje. 21. Trh půdy - renta, určení poptávky po službách půdy, cena půdy. 22. Dílčí a celková rovnováha- Paretův model 2x2x2, efektivnost ve směně,ve výrobě a výrobkové kombinaci Paretovo zlepšení, Edgeworthův box diagram (krabicový diagram). 25. Tržní mechanismus a rozdělování důchodů - důchod a jeho složky, bohatství, určení míry nerovností, chudoba, zdroje nerovností, úloha státu v přerozdělovacím mechanismu. 23. Externality – charakteristika, dělení, zdroje neefektivnosti, možnosti dosažení efektivnější alokace zdrojů při existenci externalit. 24. Veřejné statky – vymezení veřejného statku, charakteristika veřejného statku, zabezpečování veřejného statku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 27  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku