545-0349/04 – Ekonomie I (EkI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 30+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení základních prvků a vazeb ekonomického systému společnosti a průmyslového podniku

Vyučovací metody

Anotace

Předmět shrnuje základní problematiku mikroekonomické teorie a představuje základ bakalářského studia pro další studium ekonomické teorie.

Povinná literatura:

Jurečka, V., Březinová, O.: Mikroekonomie. VŠB Ostrava 1999. Jurečka, V., Březinová, O.: Mikroekonomie základní kurs. VŠB Ostrava 2000. Macáková, L. a kol. Mikroekonomie – základní kurs. Melandrium Slaný. 2000. 273 s. Macáková, L. a kol. Mikroekonomie II cvičebnice. Melandrium Slaný. 2000. 222 s. Samuelson, P. A., Nordhaus, W.D.: Ekonomie Svoboda. Praha 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní ekonomické pojmy – ekonomie a ekonomika, základní ekonomické problémy společnosti, potřeby, statky, služby, výrobní činitelé, ekonomické zákony, křivka výrobních možností, dělba práce 2. Ekonomický systém společnosti - subjekty ekonomického systému společnosti, úloha státu v tržní ekonomice 3. Tržní ekonomika - trh jako místo střetu subjektů ekonomického systému, poptávka, nabídka, tržní mechanismus, chování spotřebitele a firmy, tvorba tržní rovnováhy 4. Podnikání - podnikatelský proces jako koloběh kapitálu, legislativa v oblasti podnikání, právní formy podnikání, organizační výstavba podniku, sanace a zánik podniku 5. Majetková a kapitálová struktura podniku 6. Podnikové činnosti - výrobní činnost, zásobovací činnost, odbytová činnost, personální činnost, finanční činnost, investiční činnost 7. Pracovní síla, produktivita práce podniku 8. Náklady podniku – struktura a třídění nákladů, snižování nákladů, výnosy podniku, hospodářský výsledek podniku, efektivnost podniku, bod zvratu a jeho analýza

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku