545-0350/02 – Ekonomie II (Eko II)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětuIng. Yveta Tomášková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Yveta Tomášková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základních teorii a principů makroekonomie z pohledu zejména neoklasického, keynesiánského a monetaristického proudu. Student bude schopen určit vzájemné vztahy mezi makroekonomickými veličinami, vysvětlit příčiny nestability těchto veličin a úlohu stabilizačních politik jednak verbálně a jednak pomocí grafického aparátu.

Vyučovací metody

Anotace

Výuka v předmětu je zaměřena na pochopení vzájemných vztahů mezi makroekonomickýmí veličinami produktem, nezaměstnaností, inflací v podmínkách otevřené ekonomiky a úlohy stabilizačních politik s využitím grafického apatátu.

Povinná literatura:

1.ŠNAPKA, Petr;DVOŘÁČEK, Jaroslav. Tržní ekonomika a marketing. Skripta VŠB. Ostrava: 1992. 2.HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie pro bakalářské studium. 2. vyd. Slaný: Melandrium, 2002. 326 s. 80-86175-25-1 3.HOLMAN, Robert. Ekonomie. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 714 s. 80-7179-387-6 4.PROVAZNÍKOVÁ Romana; VOLEJNÍKOVÁ Jolana. Makroekonomie: Cvičebnice. Pardubice: FES Univerzita Pardubice, 2003. 379 s. 80 – 86175-28-6 5.SAMUELSON, Paul. A., NORDHAUS, William.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. 80-205-0494-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nástroje a cíle makroekonomie. Přístupy ke zkoumání makroekonomických jevů. 2. Makroekonomické agregáty a způsoby jejich výpočtů – produkt, nezaměstnanost, inflace, vnější ekonomická pozice. 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka – jejich determinanty, analýza agregátní nabídky v dlouhém a krátkém období, analýza agregátní poptávky a makro -ekonomická rovnováha . 4. Determinace produktu ekonomiky na základě modelu AS-AD. 5. Spotřeba a investice – spotřební a úsporová funkce, mezní sklon ke spotřebě a mezní sklon k úsporám, determinanty investic, hospodářská politika a investice. 6. Determinace produktu ekonomiky na základě modelu výdajového multiplikátoru. 7. Peníze, motivy držby peněz, poptávka po aktivech, portfolio aktiv. 8. Komerční a centrální bankovnictví – úloha komerčního a centrálního bankovnictví, struktura bankovního systému v ČR. 9. Cíle a nástroje monetární politiky – operace na volném trhu, změna diskontní sazby, změna povinných minimálních rezerv, multiplikátor depozit. 10. Kvantitativní teorie peněz 11. Fiskální politika – účinek daní na agregátní poptávku, účinek daní na rovnovážný GNP, multiplikátor vládních výdajů a daňový multiplikátor. 12. Model IS – LM – odvození křivek, rovnováha trhu zboží a trhu peněz. 13. Účinky změn monetární a fiskální politiky v hospodářské politice. 14. Určení produktu v otevřených ekonomikách. 15. Nezaměstnanost - příčiny a důsledky nezaměstnanosti, jednotlivé typy nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti, přirozená míra nezaměstnanosti. 16. Inflace – příčiny a důsledky inflace, typy inflace, měření cenové hladiny a míry inflace. 17. Alternativní zdroje inflace – setrvačná inflace, inflace tažená poptávkou a inflace tlečená náklady, inflační šoky, očekávaná inflace. 18. Inflace a nezaměstnanost- Philipsova křivka v krátkém a v dlouhém období. 19. Příčiny a souvislosti hospodářských cyklů - rysy hospodářských cyklů, fáze hospodářských cyklů, Keynesova teorie a ekonomie strany nabídky, Okunův zákon, princip akcelerátoru, interakce multiplikátoru a akcelerátoru. 20. Ekonomický růst. 21. Mezinárodní obchod – důvody existence mezinárodního obchodu, protekcionismus a liberalizace a ekonomická integrace. 22. Platební bilance, účty platební bilance. 23. Měnový kurs jako základní faktor ovlivňující platební bilanci, hlavní systémy měnových kursů. 24. Vývoj mezinárodního měnového systému.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku