545-0350/04 – Ekonomie II (Eko II)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Yveta Tomášková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Růčková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUC55 Ing. Hana Růčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 30+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základních teorii a principů makroekonomie z pohledu zejména neoklasického, keynesiánského a monetaristického proudu. Student bude schopen určit vzájemné vztahy mezi makroekonomickými veličinami, vysvětlit příčiny nestability těchto veličin a úlohu stabilizačních politik jednak verbálně a jednak pomocí grafického aparátu.

Vyučovací metody

Anotace

Výuka v předmětu je zaměřena na pochopení vzájemných vztahů mezi makroekonomickýmí veličinami produktem, nezaměstnaností, inflací v podmínkách otevřené ekonomiky a úlohy stabilizačních politik s využitím grafického apatátu.

Povinná literatura:

1.ŠNAPKA, Petr;DVOŘÁČEK, Jaroslav. Tržní ekonomika a marketing. Skripta VŠB. Ostrava: 1992. 2.HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie pro bakalářské studium. 2. vyd. Slaný: Melandrium, 2002. 326 s. 80-86175-25-1 3.HOLMAN, Robert. Ekonomie. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 714 s. 80-7179-387-6 4.PROVAZNÍKOVÁ Romana; VOLEJNÍKOVÁ Jolana. Makroekonomie: Cvičebnice. Pardubice: FES Univerzita Pardubice, 2003. 379 s. 80 – 86175-28-6 5.SAMUELSON, Paul. A., NORDHAUS, William.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. 80-205-0494-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketing jako součást tržního mechanismu 2. Marketingové funkce 3. Stanovení a řízení cen - faktory ovlivňující tvorbu cen, stanovení ceny, cenová strategie 4. Propagační program firmy – reklama, osobní prodej, podpora prodeje 5. Základy účetnictví 6. Jednoduché účetnictví 7. Základy podvojného účetnictví 8. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 9. Účetní závěrka 10.Účetní výkazy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku